Kouvola

  • Adress och våning: Valimontie 5, 45100 Kouvola (1 vån.)
  • Vigseldagar: Fredag
  • Parkering: Avgiftsfri parkering med parkeringskiva längs gatan
  • Tillgänglighet, tillgång med rullstol: Tillgängligt, men dörrarna är besvärliga
  • Vigselparet anmäler sin ankomst: Hos kundtjänsten 5 minuter före vigseln
  • Antal gäster: 10 personer
  • Omklädning och förvaring av ägodelar: Man kan byta kläder i kundtoaletterna, inga låsbara utrymmen för ägodelar. I entréhallen finns klädhängare.
  • Sittplatser i vigsellokalen: 5 sittplatser
  • Kundtoalett: I entréhallen, intill vigsellokalen