Certifikatens testkort

Testkorten är lämpade för testning av olika tekniska egenskaper i samband med ibruktagande av certifikat eller utvecklingsprojekt för system. Testkorten kan användas exempelvis för att testa kortläsare eller då man testar inloggning i olika datasystem eller applikationer. Testkort fungerar endast i testsystem.

Datainnehållet på testkortens certifikat motsvarar datainnehållet i certifikat på kort i produktionsanvändning. Personuppgifterna i testkortens certifikat utgår inte från verkliga personuppgifter.

Beställning av testkort

Testkort kan beställ via e-tjänster. Om din organisation ännu inte har ett konto i e-tjänster kan du skapa ett konto genom att registrera dig i tjänsten.

E-tjänster

Kortens pris

 • Organisationstestkort 50 e / st.
 • Personaltestkort för social- och hälsovården 23 e / st.
 • Testkort för aktörer inom social- och hälsovården 23 e / st.
 • Yrkestestkorten för social- och hälsovården är avgiftsfria.

Beställningsanvisningar

En beställning kan innehålla högst 20 testkort. Urvalet av testkort är begränsat och deras testpersonuppgifter (t.ex. namn eller personbeteckningar) kan inte påverkas.

Testkort som kan beställas:

Typ av testkort

 • Yrkestestkort för social- och hälsovården
 • Personaltestkort för social- och hälsovården
 • Testkort för aktörer inom social- och hälsovården
 • Organisationstestkort

Testkort för den nya CA i enlighet med den nya certifikathierarkin som kommer i produktion våren 2022 kan nu beställas. Vänligen ange i avsnittet Mer information i din beställning om du behöver testkort med den nya CA.

Det är också möjligt att inkludera ECC-testkort i samma beställning. ECC-testkort är endast till för att testa ECC-funktionen. Det finns endast två typer av ECC-testkort; Yrkestestkort för social- och hälsovården (läkare) och organisationstestkort. Vänligen ange i avsnittet Mer information i din beställning om du behöver ECC-testkort.

Testkorten levereras i beställningsordning. På grund av den stora efterfrågan kan leveranstiden bli längre.

Tyvärr är Testkort för medborgarcertifikat (identitetskort) inte tillgängliga tills vidare. Vid behov kan ett riktigt id-kort utfärdat av polisen användas för testning. Testkort för medborgarcertifikat kommer tillbaka till sortimentet i början av 2023.

Spärrning av testkort

Testkortets certifikat kan också spärras. Spärrandet görs på följande sätt:

 1. Skicka uppgifterna på det/de kort vars certifikat ni vill att ska spärras per e-post varmennepalvelut(at)dvv.fi:
  - Titeln på kortet
  - Testpersonens namn
  - De två nummerserier på kortet (finns på kortets fram- och baksida)
 2. När certifikaten har spärrats får ni en kvittering på händelsen per e-post.

Mer information

varmennepalvelut(at)dvv.fi