Födelseintyg

Med ett födelseintyg kan du styrka ditt officiella födelsedatum. Födelseintyg kan till exempel behövas om du flyttar utomlands eller ska registrera dig som invånare i ett annat land. Till exempel skolor och daghem utomlands kan också kräva födelseintyg. Du kan beställa intyg åt dig själv och någon du försörjer samtidigt. Du får ett separat intyg för varje person.

Följande uppgifter finns med på intyget:

Namn, tidigare namn, födelsetid, födelsehemkommun, födelsestat, medborgarskap och hemkommun. I intyget anges det också föräldrars namn, födelsedatum, -kommun och -stat samt medborgarskap. Om du är född innan år 1953, kan dina föräldrars uppgifter saknas i befolkningsdatasystemet och inte kan tillfogas intyget.

Du kan välja att inkludera personbeteckningen i stället för födelsedatumet.

Gör så här

Uppgifterna som finns på intyget hämtas från befolkningsdatasystemet. Du kan granska dina uppgifter i tjänsten Kontroll av egna uppgifter.

Du kan beställa intyget som självbetjäning via tjänsten Intyg från Befolkningsdatasystemet. När du identifierar dig i tjänsten kan du beställa intyg. Du kan identifiera dig med till exempel bankkoder eller mobilcertifikat. Du kan betala intyget med nätbetalning.

Om du ska använda intyget i Finland levereras det elektroniskt. Du kan ladda ner intyget i PDF-format direkt efter betalningen eller så skickas det till Suomi.fi-meddelanden, vilket kräver att du har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden. Av dataskyddsskäl skickas intyget inte direkt till din e-post.

Om du behöver intyget till en myndighet i ett annat EU-land skickas det som papperspost. Din beställning kommer att behandlas inom 2-5 arbetsdagar, varefter posten levererar certifikatet.

Intyg från Befolkningsdatasystemet

Observera att ett intyg inte kan utfärdas med hjälp av den automatiska tjänsten om du är permanent bosatt utomlands. Du kan beställa intyg, om du kontakta Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas privatpersonernas kundbetjäning.

Alla utdrag kan beställas från vilket servicestallen som helst på finska, svenska eller engelska. Du kan beställa ett utdrag med person- och familjerelationsuppgifter också på spanska, italienska, franska och tyska, då är servicetid längre.

Du kan också beställa ityg per e-blankett, krypterad e-post, telefon eller en blankett som lämnas till servicestallen.

 

Pris

Som självbetjäning

  • Elektroniskt intyg 5 euro
  • Pappersintyg per post 7 euro

Genom andra kanaler

  • Pappersintyg 9 euro
  • EU:s flerspråkiga standardformulär som fogas till intyget 6 euro
  • Apostille-intyg 13 euro

Faktureringsavgift är 7 euro.

Kontakta oss

Telefonnummer 0295 537 340

Telefontjänsten betjänar vardagar kl. 9–12

Du kan också kontakta oss per e-post. Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till en av dessa adresser:

Skicka krypterad e-post

Ärenden:

  • levnadsintyg
  • ämbetsbevis
  • invånarförteckningar
  • släktutredning
  • hemvistintyg

Serviceställen

Adresser och öppettider av våra serviceställen