Europeiskt arvsintyg

Med hjälp av det europeiska arvsintyget kan arvingarna, testamentsexekutorerna och boutredningsmännen intyga sin ställning och sina befogenheter i en annan EU-medlemsstat. Intyget underlättar skötseln av arvsfrågor när arvlåtaren har egendom i flera EU-medlemsstater.

 

Gör så här

1. Ta reda på om du kan ansöka om intyg hos oss eller om ärendet hör till en myndighet i en annan stat.  


2. Om vi kan utfärda ett intyg ska du fylla i ansökan.  

Ansökan om europeiskt arvsintyg


3. Som bilaga till ansökan behöver du alltid andra utredningar, vars innehåll beror på intygets användningsändamål. Nödvändiga utredningar kan vara 

  • släktutredningen för arvlåtaren 
  • bouppteckningsinstrumentet (om ett sådant har upprättats) 
  • avvittrings- och arvskiftesinstrumenten 
  • testamente och delgivningsanmälan 
  • äktenskapsförord och dess registreringsbevis 
  • förordnande av skiftesman och/eller skiftesman  
  • utredning om egendom utomlands.  

4. Skicka ansökan och dess bilagor till oss per post eller e-post till adressen nedan. 


5. Vi skickar det ursprungliga intyget till dig per post Du kan också komma överens med handläggaren av din ansökan om att du följer intyget från Helsingfors serviceställe Fågelviksgränden 2, 00530 Helsingfors.  


6. Vi skickar dig en faktura när intyget är klart. Du får fakturan till Suomi.fi-tjänsten om du har tagit den i bruk, eller i annat fall till OmaPosti eller per post. 


 Om du vill att vi skickar tillbaka de bifogade ursprungliga utredningarna, kom ihåg att be oss om det. Vi skickar inte tillbaka kopior. 

Pris 

  • Europeiskt arvsintyg 160 € 

Vanliga frågor

Kontakta oss

Telefon

Telefontjänsten numret är 0295 537 000.

Servicetider: mån–fre 9–15.

E-post

Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]

Skicka krypterad e-post

Finlands invånarantal 5 629 334