Granska dokuments underskrift

Autenticiteten hos elektroniska signaturer kan kontrolleras i tjänsten för granskning av dokument som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. För tillfället kan du i tjänsten granska PDF-dokument och dokument i ASiC-format (t.ex. Estlands DigiDoc).

Tjänsten tar ställning till

  • signaturens tekniska giltighet och juridiska ställning
  • riktigheten hos den undertecknande personen eller organisationen.

Tjänsten tar inte ställning till innehållets tillförlitlighet eller till exempel den undertecknande personens eller organisationens behörighet.

Så här granskar du dokument

Underskriften kontrolleras under punkten Granska dokument i tjänsten.

Granska dokument

  1. Välj den fil som ska granskas genom att klicka på fältet och bläddra i din enhet eller dra filen till det fält som är avsett för den.
  2. Klicka på Skicka till granskning.
  3. Tjänsten visar uppgifterna om de elektroniska signaturer som finns i dokumentet.
  4. Knappen Töm tömmer vyn.

Tjänsten sparar inte det dokument du skickat in efter granskningen.

 

Kontroller som tjänsten gör

Tjänsten genomför följande kontroller av dokument och signaturer:

Respons från tjänsten

Finlands invånarantal 5 631 879