Digihumaus-rapporten

Vi publicerar årligen en Digihumaus-rapport. Rapporten presenterar utvecklingsförslag, med hjälp av vilka man kan svara på utmaningar i samhället genom att effektivare utnyttja befintlig och ny teknologi samt genom att utveckla handlingssätten i förvaltningen.