Vigselintyg

Brudparet kan på begäran få ett vigselintyg av vigselförrättaren. Vi upprättar endast intyg över vigsel som förrättats av magistratens och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas vigselförrättare eller en av magistraten eller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata särskilt förordnad vigselförrättare.

Om någondera maken eller båda makarna har medborgarskap eller är bosatta i en annan stat än i Finland, kan ett vigselintyg behövas för registrering av äktenskapet. Finska medborgare som är bosatta i Finland kan beställa ett intyg till minne av vigseln.

Följande uppgifter framgår av intyget:

 • Brudparets för- och efternamn före vigseln

 • Brudparets födelsedatum

 • Medborgarskap i något annat land än Finland eller dubbelt medborgarskap

 • De efternamn efter vigseln som brudparet meddelat

 • Ort och tid för vigseln

 • Vigselförrättarens underskrift, namnförtydligande och tjänsteställning

Intyget fås på finska, svenska eller engelska.

Om du inte behöver information om vigselorten eller vigselförrättaren för intyget, kan du beställa ett äktenskapsintyg med vilket du kan intyga att äktenskapet är registrerat i Finland. Vänligen observera att denna tjänst endast är tillgänglig för personer som har finsk personbeteckning. Närmare uppgifter finns på vår sida Intyg från befolkningsdatasystemet.

Gör så här

Du kan beställa intyget elektroniskt om du har en finländsk personbeteckning samt bankkoder eller mobilcertifikat.

Beställ med webblanketten

Du kan också beställa en kopia per telefon. Förbered dig på att ange dessa uppgifter i samband med beställningen:

 • Brudparets namn och födelsedatum eller finländska personbeteckningar
 • Vigseldatum
 • Vigselort
 • Intygets språk (finska, svenska eller engelska)
 • Måste intyget legaliseras med ett Apostille-intyg?
 • Kontaktuppgifter

Så här får du dokumentet

 • Om du behöver ett intyg som ska användas utomlands, ange postning som leveranssätt. Vi skickar dig ett signerat och stämplat pappersintyg. Ta reda på av den som tar emot intyget utomlands om intyget måste översättas och/eller legaliseras.
 • Om du vill ha intyget som minne av vigseln skickar vi det elektroniskt undertecknat per e-post.

Pris

 • 70 euro/st
 • Apostille-intyg 36 euro/dokument.

Handläggningstid

 • Handläggningstiden för beställningen är 1–4 veckor (+ postgången).

 • Vi meddelar om handläggningstiden är längre.

Våra kontaktuppgifter

E-post

Använd MDB:s krypterade e-post så att dina uppgifter hemlighålls. Välj [email protected] som mottagare för den krypterade e-posten. 

Telefon

Telefonnumret till rådgivningen är 0295 536 244.

Betjäningstider: må–fr kl. 9–15 (ej söckenhelger)