Vanda 

  • Adress och våning: Vanda stadsmuseum, Hertasvägen 1, 01300 Vanda
  • Vigseldagar: Två fredagar i månaden
  • Parkering: Avgiftsbelagda platser längs gatan, avgiftsbelagda parkeringshallar, tågstationens anslutningsparkering
  • Tillgänglighet, tillgång med rullstol: Tillgängligt
  • Vigselparet anmäler sin ankomst: Paret anmäler sig direkt till vigselförrättaren några minuter före vigseln
  • Antal gäster: 10 personer
  • Omklädning och förvaring av ägodelar: Inga utrymmen
  • Sittplatser i vigsellokalen: Sittplatser kan ordnas i specialfall
  • Kundtoalett: Allmän toalett
  • Vittnen från ämbetsverket: Nej