Ändringsdatatjänsten

Med hjälp av ändringsdatatjänsten kan en organisation inom den offentliga förvaltningen hålla sitt register uppdaterat. Tjänsten lämpar sig framför allt för uppdatering av stora register som används dagligen.

Med ändringsdatatjänsten uppdateras registret med ändringar som sker i befolkningsdatasystemet med bestämda intervaller. Uppgifterna kan uppdateras efter kundens behov till exempel varje eller varannan vecka. Urvalet av ändringsuppgifter kan utföras antingen på basis av regional avgränsning eller med hjälp av identifikationsuppgifter, t.ex. personbeteckning.

Vid införandet av ändringdatatjänsten sker en grundläggande leverans som innebär att önskade uppgifter i ert register uppdateras med uppgifter från befolkningsdatasystemet.

Användningen av ändringsdatatjänsten förutsätter ett datatillstånd som beviljats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har beviljat kommuner och samkommuner datatillstånd för användningen av ändringsdatatjänsten.

Gör så här

Ändringsdatatjänsten kan beställas i e-tjänsten hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. I e-tjänsten kan ni också ansöka om behövligt datatillstånd. I samband med beställningen av tjänsten ska ni ge en redogörelse om skyddet av uppgifterna och deras användningsändamål. Datatillstånd har redan beviljats kommuner och samkommuner.

Till e-tjänsten

Mer information:

 

Handläggningstid och pris

Tiden för behandlingen av beställningen varierar från sju dagar till fyra månader beroende på beställningens storlek. Efter leveransen av basuppgifterna är användningen av tjänsten avgiftsfri för statliga och kommunala myndigheter. Mer information om priserna för tjänsten finns på sidan Prislista för uppdateringstjänster.

Se även

Mer information om e-tjänsten vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samt anvisningar för användning av tjänsten finns här: Anvisningar

Tänk på att uppgifterna i befolkningsdatasystemet inte är offentliga. Innan ni beställer ber vi er läsa om förutsättningarna för användningen av uppgifterna.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utvecklar just nu BDS-ändringsgränssnittet, där de ändrade uppgifterna förmedlas flexibelt via gränssnittet (JSON/REST). Tjänsten testas för närvarande och information om när tjänsten börjar användas fullt ut ges senare.

Det är redan nu möjligt att testa tjänsten i testversionen: https://hiekkalaatikko.muutostietopalvelu.cloud.dvv.fi/

Ändringsposternas tekniska struktur: Personuppgifter (pdf på finska)

Ändringsposternas tekniska struktur: Byggnadsuppgifter (pdf på finska)