Certifikat katalogtjänst

I certifikat katalogtjänst kan du ladda ner certifikat som beviljats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och spärrlistor för certifikaten. Certifikatregistret innehåller certifikattyper som beviljats för flera olika användningsändamål.

Certifikatsökning

 

Sökning av certifikat innehåller samtliga certifikat som utfärdats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och som är i allmän användning:

 • VRK Gov. CA for Citizen Qualified Certificates - G2 = medborgarcertifikat på identitetskort från och med 2014
 • VRK Gov. CA for Citizen Certificates - G3 = medborgarcertifikat på identitetskort från och med 2018
 • DVV Citizen Certificates - G4R = medborgarcertifikat på identitetskort från och med 2022
 • DVV Citizen Certificates - G4E = medborgarcertifikat på identitetskort från och med 2022
 • VRK CA for Qualified Certificates - G2 = organisationscertifikat på organisationskort från och med 2014
 • VRK CA for Organisational Certificates - G3 = organisationscertifikat på organisationskort från och med 2018
 • DVV Organisational Certificates - G4R = organisationscertifikat på organisationskort från och med 2022
 • DVV Organisational Certificates - G4E = organisationscertifikat på organisationskort från och med 2022
 • VRK CA for Service Providers - G2 = server-, systemsignatur- och e-postcertifikat från och med 2014
 • VRK CA for Service Providers - G3 = server-, systemsignatur- och e-postcertifikat från och med 2016
 • VRK CA for Service Providers - G4 = server-, systemsignatur- och e-postcertifikat från och med
 • DVV Service Certificates - G5R = server-, systemsignatur- och e-postcertifikat från och med 2021
 • DVV Service Certificates - G5E = server-, systemsignatur- och e-postcertifikat från och med 2021
 • VRK CA for Healthcare Professionals Qualified Certificates = yrkescertifikat för hälsovården
 • VRK CA for Social Welfare and Healthcare Prof. Certs = yrkescertifikat för sosial- och hälsovården från och med 2018
 • DVV Social Welfare and Healthcare Prof. Certificates - G2R = yrkescertifikat för sosial- och hälsovården från och med 2022
 • DVV Social Welfare and Healthcare Prof. Certificates - G2E = yrkescertifikat för sosial- och hälsovården från och med 2022
 • VRK CA for Healthcare Service Providers = server- och systemsignaturcertifikat för hälsovården
 • VRK CA for Social Welfare and Health Care Service Providers = server- och systemsignaturcertifikat för sosial- och hälsovården från och med 2016
 • DVV Social Welfare and Healthcare Service Certificates - G3R = server- och systemsignaturcertifikat för för sosial- hälsovården från och med 2021
 • DVV Social Welfare and Healthcare Service Certificates - G3E = server- och systemsignaturcertifikat för för sosial- hälsovården från och med 2021

Sökning av testcertifikat innehåller samtliga certifikat som utfärdats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för test- och utvecklingsmiljöer:

 • VRK CA for Test Purposes - G2 = testcertifikat från och med 2014
 • VRK CA for Test Purposes - G3 = testcertifikat från och med 2016
 • VRK TEST CA for Test Purposes - G4 = testcertifikat från och med 2018
 • DVV TEST Certificates - G5R = testcertifikat från och med 2021
 • DVV TEST Certificates - G5E = testcertifikat från och med 2021
 • VRK TEST CA for Healthcare Professionals = testyrkescertifikat för hälsovården
 • VRK TEST CA for Social Welfare and Healthcare Prof. Certs = testyrkescertifikat för sosial- hälsovården från och med 2018
 • DVV TEST Social Welfare and Healthcare Prof. Certs - G2R = testyrkescertifikat för sosial- hälsovården från och med 2021
 • DVV TEST Social Welfare and Healthcare Prof. Certs - G2E = testyrkescertifikat för sosial- hälsovården från och med 2021
 • VRK TEST CA for Service Providers = testservicecertifikat från och med 2018
 • DVV TEST Service Certificates - G2R = testservicecertifikat från och med 2021
 • DVV TEST Service Certificates - G2E = testservicecertifikat från och med 2021
 • VRK TEST CA for Healthcare Service Providers = testserver- och systemsignaturcertificat för hälsovården
 • VRK TEST CA for Social Welfare and Health Care Service Providers = testserver- och systemsignaturcertificat för sosial- och hälsovården från och med 2016
 • VRK TEST CA for Social Welfare and Healthcare Service Prov. - G2 = testserver- och systemsignaturcertificat för sosial- och hälsovården
 • DVV TEST Social Welfare and Healthcare Service Certs - G3R = testserver- och systemsignaturcertificat för sosial- och hälsovården från och med 2021
 • DVV TEST Social Welfare and Healthcare Service Certs - G3E = testserver- och systemsignaturcertificat för sosial- och hälsovården från och med 2021

CA-certifikat – Innehåller samtliga certikatutfärdarens certifikat som installeras i webbläsare.

TestCA-certifikat - Innehåller samtliga certikatutfärdarens certifikat för testcertifikat som installeras i webbläsare.

 

Finlands invånarantal 5 629 720