Karleby

  • Adress och våning: Karlebygatan 27, 67100 Karleby (1 vån.) (Statens ämbetshus)
  • Vigseldagar: Onsdag
  • Parkering: Avgiftsfria bilplatser på gården, parkering med parkeringsskiva längs gatan
  • Tillgänglighet, tillgång med rullstol: Kan nås med rullstol men dörrarna kan vara besvärliga.
  • Vigselparet anmäler sin ankomst: Hos kundtjänsten
  • Antal gäster: 15 personer
  • Omklädning och förvaring av ägodelar: Klädställning i anslutning till vigsellokalen, en tämligen stor kundtoalett i entréhallen där man kan byta om. Inget låsbart förvaringsutrymme.
  • Sittplatser i vigsellokalen: 5 sittplatser
  • Kundtoalett: I anslutning till kundlokalen

Kuvia

Kokkolan palvelupaikka