Digital säkerhet i livet

Med hjälp av utbildningarna Digital säkerhet i livet lär du dig att fungera på ett säkert sätt när den digitala världen utsätts för hot. Helheten inkluderar utbildningar för organisationens ledning, experter och personal.

Utbildningar för organisationens ledning och experter

Riskhantering hjälper organisationerna att nå sina mål och gör det möjligt att skapa en trygg arbetsmiljö. I utbildningen går man igenom vad riskhantering betyder och hur risker hanteras. Dessutom fördjupar man sig i hur riskhantering kan bli organisationens gemensamma fråga. Utbildningen är riktad till organisationens direktörer, experter inom digital säkerhet och alla som är intresserade av riskhantering. Nätutbildningens längd är 30-60 minuter.

Störningar kan orsakas av såväl naturfenomen, nätattacker, elavbrott som mänskliga misstag. I denna utbildning lär du dig hantering av störningar och kontinuitet av verksamheten, samt kommunikation i anknytning till situationen. Utbildningen är riktad till organisationers ledare, experter på digital säkerhet samt ansvariga för tjänster och processer. Nätutbildningens längd är 30-60 minuter.

Utbildningar för organisationers personal

Digital säkerhet är en sak som är gemensam för oss alla. I denna introduktionsutbildning lär du dig att handla på ett säkert sätt i den digitala världen. Du identifierar arbetsrelaterade hot och kan hantera de risker som uppstår i och med dessa. Du lär dig också utnyttja den digitala världens möjligheter. Nätutbildningens längd är 30-60 minuter. Digital säkerhet i arbetslivet är den första delen av utbildningshelheten i digital säkerhet.

Digital säkerhet i arbetslivet eOppiva utbilding

 

Vet du hur man arbetar på ett säkert sätt i en digital miljö? Det är egentligen ganska enkelt: Klassificera uppgifterna och välj rätt utrymmen och verktyg för att hantera dem. I denna utbildning blir vi bekanta med olika datatyper samt i vilka utrymmen och med vilka verktyg olika typer av data kan behandlas. Du lär dig också kommunicera på ett säkert sätt i sociala medier. Nätutbildningens längd är 30-60 minuter. Agera säkert i den digitala världen är den andra delen av utbildningshelheten i digital säkerhet.

Agera säkert i den digitala världen eOppiva utbilding

 

Också du behandlar personuppgifter, dvs. uppgifter om människor i ditt arbete. Vi har skapat denna utbildning så att du kan lära dig mera om vad dataskydd är, varför det är så viktigt och hur personuppgifter behandlas i enlighet med lagen och på ett säkert sätt. Dessutom ger vi råd för hur du ska göra om personuppgifternas datasäkerhet äventyras.

Utbildningen är en ny version av utbildningen Dataskyddets ABC för anställda inom offentliga förvaltning som publicerades 2018 och som förnyats utifrån deltagarrespons och lagändringar. I utbildningen finns flera praktiska exempel och information även för dig som genomgått utbildningen tidigare. Du kan även göra om testet och se om du fortfarande behärskar de viktigaste frågorna.

Dataskyddes ABC 2020 för personalen för personalen inom den offentliga förvaltningen

 

Digital säkehet i livet -spel

Digital säkehet i livet -spelet har nu publicerats! Med hjälp av spelet lär du dig färdigheter i digital säkerhet på ett enkelt och roligt sätt.

Den första delen av spelet fokuserar på färdigheter i digital säkerhet som behövs i arbetslivet. Du fungerar i vardagliga situationer i rollen som arbetstagare i den fiktiva kommunen Tyrskylä. Klarar du arbetsveckan som är full av digitala säkerhetsutmaningar?

 

Ladda ner spelet i applikationsbutiker

Apple Store >

Google Play Store >

Digital säkerhet i livet-spelet har nu publicerats även på svenska och engelska. Du kan ändra språket i menyn i det övre högra hörnet.

Det tar cirka 30-60 minuter att spela hela spelet. Om digitala säkerhetsfrågor är nytt för dig rekommenderar att du först genomför utbildningarna ovan som är riktade till personal.

I fortsättningen produceras regelbundet nytt innehåll för spelet. 

Dataskydd

Digiturvallinen elämä -spelet är dataskyddsgranskat. Spelet ansluter inte till internet och kräver inga behörigheter på enheten. Spelet samlar inte in personuppgifter.

 

Om du lägger märke till problem i spelets funktion kan du kontakta adressen [email protected]

Tillgänglighetsutlåtande

kommer snart