Utbildningsenheten Digital säkerhet i livet

Med hjälp av utbildningarna Digital säkerhet i livet lär du dig att fungera på ett säkert sätt när den digitala världen utsätts för hot. Helheten innehåller webbutbildningar, ett mobilspel och korta videor som är öppna för alla och avgiftsfria.

Helheten innehåller webbutbildningar för organisationernas ledning, experter på digital säkerhet och organisationernas hela personal. Utbildningarna kompletteras av ett mobilspel som ger dig möjlighet att öva på dina färdigheter i digital säkerhet i praktiska situationer.

Helheten kan också användas som en del av personalens orientering. Helheten Digital säkerhet i livet är ett sätt för organisationer att se till att deras personal har de grundläggande färdigheter i digital säkerhet som behövs. När baskompetensen är i skick kan varje organisation koncentrera sig på att utöver detta erbjuda personalen tillräckliga anvisningar och utbildning om organisationens egna verksamhetssätt och processer för digital säkerhet.

 

Helheten Digital säkerhet i livet

Dataskydd

Spelet Digital säkerhet i livet är dataskyddsgranskat. Spelet ansluter inte till internet och kräver inga behörigheter på enheten. Spelet samlar inte in personuppgifter.