Utbildningarna och spelet Digital säkerhet i livet

Med hjälp av utbildningarna Digital säkerhet i livet lär du dig att fungera på ett säkert sätt när den digitala världen utsätts för hot. Helheten innehåller webbutbildningar för organisationernas ledning, experter på digital säkerhet och organisationernas hela personal. Utbildningarna kompletteras av ett mobilspel som ger dig möjlighet att öva på dina färdigheter i digital säkerhet i praktiska situationer.

Utbildningarna och spelet är öppna för alla och avgiftsfria. De kan också användas som en del av personalens orientering. Helheten Digital säkerhet i livet är ett sätt för organisationer att se till att deras personal har de grundläggande färdigheter i digital säkerhet som behövs. När baskompetensen är i skick kan varje organisation koncentrera sig på att utöver detta erbjuda personalen tillräckliga anvisningar och utbildning om organisationens egna verksamhetssätt och processer för digital säkerhet.

Spelet Digital säkehet i livet

Med hjälp av mobilspelet Digital säkehet i livet lär du dig färdigheter i digital säkerhet på ett enkelt och roligt sätt.

Den första delen av spelet fokuserar på färdigheter i digital säkerhet som behövs i arbetslivet. Du fungerar i vardagliga situationer i rollen som arbetstagare i den fiktiva kommunen Tyrskylä. Klarar du arbetsveckan som är full av digitala säkerhetsutmaningar?

Det tar cirka 30-60 minuter att spela hela spelet. Om digitala säkerhetsfrågor är nytt för dig rekommenderar vi att du först genomför utbildningarna nedan som är riktade till personal.

I fortsättningen produceras regelbundet nytt innehåll för spelet.

Ladda ner spelet i applikationsbutiker

Apple App Store

Google Play Store

Spelet Digital säkerhet i livet har publicerats på finska, svenska och engelska. Du kan ändra språket i menyn i det övre högra hörnet.

Dataskydd

Spelet Digital säkerhet i livet är dataskyddsgranskat. Spelet ansluter inte till internet och kräver inga behörigheter på enheten. Spelet samlar inte in personuppgifter.

Om du lägger märke till problem i spelets funktion, vänligen kontakta oss per e-post [email protected]


Utbildningar för organisationernas hela personal

Digital säkerhet i arbetslivet

Digital säkerhet är en sak som är gemensam för oss alla. I denna introduktionsutbildning lär du dig att handla på ett säkert sätt i den digitala världen. Du identifierar arbetsrelaterade hot och kan hantera de risker som uppstår i och med dessa. Du lär dig också utnyttja den digitala världens möjligheter. Nätutbildningens längd är 30-60 minuter. Digital säkerhet i arbetslivet är den första delen av utbildningshelheten i digital säkerhet.

Digital säkerhet i arbetslivet på eOppiva

Agera säkert i den digitala världen

Vet du hur man arbetar på ett säkert sätt i en digital miljö? Det är egentligen ganska enkelt: Klassificera uppgifterna och välj rätt utrymmen och verktyg för att hantera dem. I denna utbildning blir vi bekanta med olika datatyper samt i vilka utrymmen och med vilka verktyg olika typer av data kan behandlas. Du lär dig också kommunicera på ett säkert sätt i sociala medier. Nätutbildningens längd är 30-60 minuter. Agera säkert i den digitala världen är den andra delen av utbildningshelheten i digital säkerhet.

Agera säkert i den digitala världen på eOppiva

Dataskyddets ABC 2020 för personalen inom den offentliga förvaltningen

Också du behandlar personuppgifter, dvs. uppgifter om människor, i ditt arbete. Vi har skapat denna utbildning så att du kan lära dig mera om vad dataskydd är, varför det är så viktigt och hur personuppgifter behandlas i enlighet med lagen och på ett säkert sätt. Dessutom ger vi råd för hur du ska göra om personuppgifternas datasäkerhet äventyras.

Utbildningen är en ny version av utbildningen Dataskyddets ABC för anställda inom offentliga förvaltning som publicerades 2018 och som förnyats utifrån deltagarrespons och lagändringar. I utbildningen finns flera praktiska exempel och information även för dig som genomgått utbildningen tidigare. Du kan även göra om testet och se om du fortfarande behärskar de viktigaste frågorna.

Dataskyddets ABC 2020 för personalen inom den offentliga förvaltningen på eOppiva

Digital säkerhet för kommunernas förtroendevalda

I den här utbildningen kommer du att bekanta dig med digital säkerhet utifrån dess fem centrala delområden. Vi kommer att gå igenom de grundläggande begreppen och de allmänna principerna för digital säkerhet. Exempelfall används för att belysa vikten av digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen i allmänhet och ur perspektivet för förtroendevalda i kommunen i synnerhet.

Digital säkerhet för kommunernas förtroendevalda på eOppiva


Utbildningar för organisationernas ledning och experter på digital säkerhet

Riskhantering i den digitala världen

Riskhantering hjälper organisationerna att nå sina mål och gör det möjligt att skapa en trygg arbetsmiljö. I utbildningen går man igenom vad riskhantering betyder och hur risker hanteras. Dessutom fördjupar man sig i hur riskhantering kan bli organisationens gemensamma fråga. Utbildningen är riktad till organisationens direktörer, experter inom digital säkerhet och alla som är intresserade av riskhantering. Nätutbildningens längd är 30-60 minuter.

Riskhantering i den digitala världen på eOppiva

Trygga den digitala verksamheten vid störningar

Störningar kan orsakas av såväl naturfenomen, nätattacker, elavbrott som mänskliga misstag. I denna utbildning lär du dig hantering av störningar och kontinuitet av verksamheten, samt kommunikation i anknytning till situationen. Utbildningen är riktad till organisationers ledare, experter på digital säkerhet samt ansvariga för tjänster och processer. Nätutbildningens längd är 30-60 minuter.

Trygga den digitala verksamheten vid störningar på eOppiva