Utbildningsenheten Digital säkerhet i livet

Med hjälp av utbildningarna Digital säkerhet i livet lär du dig att fungera på ett säkert sätt när den digitala världen utsätts för hot. Helheten innehåller webbutbildningar, ett mobilspel och korta videor som är öppna för alla och avgiftsfria.

Helheten innehåller webbutbildningar för organisationernas ledning, experter på digital säkerhet och organisationernas hela personal. Utbildningarna kompletteras av ett mobilspel som ger dig möjlighet att öva på dina färdigheter i digital säkerhet i praktiska situationer.

Helheten kan också användas som en del av personalens orientering. Helheten Digital säkerhet i livet är ett sätt för organisationer att se till att deras personal har de grundläggande färdigheter i digital säkerhet som behövs. När baskompetensen är i skick kan varje organisation koncentrera sig på att utöver detta erbjuda personalen tillräckliga anvisningar och utbildning om organisationens egna verksamhetssätt och processer för digital säkerhet.

 

Chatt och en videokonferens på en datorskärm

Välkommen till Veckan för digital säkerhet 25.–29.9.2023

Veckan för digital säkerhet är en virtuell temavecka som erbjuder praktiska metoder för att förbättra den digitala säkerheten för chefer, sakkunniga på digital säkerhet samt för alla som är intresserade av digital säkerhet i vardagen och hemmet. Hela programmet är gratis och öppet för alla.

Veckans tema är: Digitalt mod är inte dumdristighet! I programmet ingår en fräsch och visionär diskussion med Finlands ledande experter och praktiska tips. Välkommen med!

Läs mer

Helheten Digital säkerhet i livet

Våra kontaktuppgifter

Du kan be oss om tilläggsuppgifter per e-post på [email protected]