Uleåborg vigsellokal

 

  • Adress och våning: Isokatu 4, 90100 Uleåborg (1 vån.)
  • Vigseldagar: Torsdag och fredag
  • Parkering: Några avgiftsfria platser i omgivningen, avgiftsbelagt parkeringshus på Heikinkatu 5
  • Tillgänglighet, tillgång med rullstol: Tillgängligt
  • Vigselparet anmäler sin ankomst: Framför vigsellokalen, några minuter före vigseln
  • Antal gäster: 10 personer
  • Omklädning och förvaring av ägodelar: Omklädningsrum som låses när alla har gått in i vigsellokalen
  • Sittplatser i vigsellokalen: 8 sittplatser
  • Kundtoalett: I anslutning till det låsta omklädningsrummet
  • Vittnen från ämbetsverket: Nej