Förutseende och forskningssamarbete

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utför förutseende och framtidsarbete samt forsknings- och högskolesamarbete. Vi samarbetar med olika intressentgrupper, högskolor, forskningsinstitut, forskningsprojekt och lärdomsprovsskribenter i Finland och internationellt. 

Genom forsknings- och högskolesamarbete undersöker vi företeelser och framtidsutsikter i anslutning till digitaliseringen och utvecklandet av offentliga tjänster. Det tvärvetenskapliga samarbetet stöder ämbetsverkets verksamhet, utvecklandet av tjänsterna och främjar ett smidigare Finland. Vi är intresserade av all forskningsinformation och alla samarbetsförslag som gäller ämbetsverket och ämbetsverkets näringsgren, såsom lärdomsprov och forskningsprojekt.

Förutseende och ansvarsfullhet 

Förutseende och framtidsarbete stöder ämbetsverkets verksamhet och beredskap. Utöver hela verksamhetsmiljön granskar vi i synnerhet digitaliseringsutvecklingen, digitaliseringens samhälleliga konsekvenser och samhällsutvecklingen på medellång sikt (3–10 år) och på lång sikt (över 10 år). Vårt team ansvarar också för teman med anknytning till ansvarsfullhet inom teknologi samt artificiell intelligens och dataetik inom teknologi som håller på att utvecklas.

Vi utnyttjar metoder för förutseende och framtidsarbete på ett mångsidigt sätt och utvecklar nya verksamhetssätt i samarbete med ämbetsverkets personal och intressentgrupper. Vi publicerar rapporter och ordnar evenemang. Våra publikationer och evenemang finns samlade på denna sida. 

Kontakta oss

Håller du på att göra ett lärdomsprov om ett ämne som kan intressera oss? Vill du diskutera våra teman närmare? Fråga efter mer information, ge respons, föreslå ett samarbete eller bjuda in en talare. 

Experter på prognostisering och forskningssamarbete:

  • Joonas Aitonurmi, specialsakkunnig
  • Eetu Jokela, specialsakkunnig

Expert på ansvarsfullhet inom teknologi samt artificiell intelligens och dataetik inom teknologi som håller på att utvecklas. 

  • Marko Latvanen, ledande sakkunnig

E-postadresserna har formen [email protected].

Sujuva Suomi -evenemang

Vi ordnar Sujuva Suomi -evenemang på finska cirka fyra gånger per år, där vi för aktuella diskussioner om digitaliseringens olika fenomen på ett mångstämmigt och mångsidigt sätt.

Anmäl dig till kommande evenemang och se inspelningar från tidigare evenemang

Publikationer

Digihumaus-rapporter

  • Digihumaus-rapporten som presenterar utvecklingsförslag med vilka man kan svara på de samhälleliga utmaningar som syns i horisonten genom att bättre utnyttja befintliga och nya teknologier samt utveckla förvaltningens verksamhetssätt.

Svaga hot och starka möjligheter

  • Svaga hot är signaler om skadliga händelser eller utvecklingsförlopp som eventuellt förverkligas. Svaga hot och starka möjligheter-artiklarna granskar årligen de hot förknippade med digitaliseringen som är i sikte och hur de kan omvandlas till möjligheter. I artiklarna publiceras också digitaliseringens spänningar årligen.

Guide: Ansvarsfullt användande av artificiell intelligens

Se även

Design for Government

  • I samarbete med MDB och finansministeriet undersöker studerande vid Aalto-universitetet livshändelser med koppling till en värdefull ålderdom. 

Data Ethics Decision Aid (DEDA)

  • REPAIR-forskningskonsortiet och MDB samarbetade för att lokalisera Utrecht Data Schools DEDA-verktyg. DEDA-verktyget kan användas särskilt inom den offentliga förvaltningens dataprojekt som stöd för etisk dis-kussion och ansvarsfulla val samt som hjälp i beslutsfattande, ansvarighetsfrågor och dokumentering av kom-petens.