Hoppa till innehåll

Etiska överväganden måste göras innan man använder artificiell intelligens – en omfattande guide ger organisationer råd om ansvarsfullt användande av artificiell intelligens

Utgivningsdatum 14.11.2023 9.22
Pressmeddelande

Utnyttjandet av artificiell intelligens förutsätter etiska överväganden av organisationerna, till exempel på grund av samhälleliga risker och hot. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har idag publicerat en guide som är öppen för alla om ansvarsfullt användande av artificiell intelligens.

Den digitala miljön förändras snabbt. Man kan förvänta sig att allt fler organisationer i framtiden kommer att utnyttja artificiell intelligens.

– Utnyttjandet av nya teknologier som artificiell intelligens är förknippat med olika sociala, samhälleliga och dataskydds- och miljörelaterade risker som organisationerna måste förutse och beakta, berättar Marko Latvanen, ledande sakkunnig vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, som har skrivit guiden.

Den nya guiden erbjuder god praxis för riskbedömning och organisering av verksamhetssätt

Guiden Ansvarsfullt användande av artificiell intelligens, som produceras av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, svarar på den ökade efterfrågan på aktuell information om artificiell intelligens och dess etik genom att erbjuda perspektiv, information och god praxis som stöd för etiska överväganden.

– Guiden ger råd om bedömningen av organisationens beredskap, organiseringen av det etiska verksamhetssättet, medborgarnas delaktighet, definitionen av datapolicyn samt beaktandet av lagen och säkerheten, berättar Marko Latvanen.

Guiden Ansvarsfullt användande av artificiell intelligens riktar sig i första hand till anställda inom organisationer inom den offentliga förvaltningen som arbetar med data, systemutveckling, informationsförvaltning eller dataskydd. Även andra som är intresserade av ansvarsfullt användande av artificiell intelligens kan dra nytta av guiden. Guiden presenteras idag i samband med webbinariet Smidigt Finland med artificiell intelligens – etiskt och ansvarsfullt (på finska), som har fritt inträde.

Guiden är tydlig, lättfattlig och lätt att använda. Den finns tillgänglig i svenska, finska och engelska versioner. Guiden kan utnyttjas kostnadsfritt av alla.

Suomi.fi-guider ger råd till medborgare och organisationer

Suomi.fi-guiderna som produceras av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har blivit mycket populära. Guiderna har tiotusentals läsare varje månad och antalet ökar hela tiden.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samarbetar i stor utsträckning med andra myndigheter och organisationer för att guiderna ska erbjuda så heltäckande information som möjligt om ämnen som berör många. Guiderna innehåller tydliga anvisningar för olika livssituationer samt information om regionala eller riksomfattande tjänster. Guiderna ger läsaren råd om hur man sköter ärenden själv och minskar därmed behovet av att uträtta ärenden hos en myndighet eller någon annan aktör.

Tidigare har man på webbplatsen Suomi.fi publicerat guider, som ger medborgarna anvisningar i livssituationer och företag anvisningar i affärssituationer. Guiden om artificiell intelligens som nu publiceras är den första guiden som ger organisationer råd om digital utveckling.

Publiceringen av guiden Ansvarsfullt användande av artificiell intelligens är samtidigt en inbjudan till organisationer och sakkunniga att komma med och utveckla anvisningarna för ansvarsfullt användande av artificiell intelligens. Intresserade kan ta kontakt på adressen [email protected]

Guide för utvecklare: Ansvarsfullt användande av artificiell intelligens

Ytterligare information:

Guiden Ansvarsfullt användande av artificiell intelligens:
ledande sakkunnig Marko Latvanen, [email protected], tfn 0295 535 066 (anträffbar efter kl 12 idag 14.11.2023)

Suomi.fi-guider för utvecklare:
specialsakkunnig Juha Viinikainen, [email protected], tfn 0295 535 161