Likabehandlingsplan för kunder vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata