Spärrtjänst för certifikat

Om ditt identitetskort försvinner ska du spärra medborgarcertifikatet i spärrtjänsten så att ingen kan missbruka det. Spärrtjänsten betjänar dygnet runt alla dagar i året.

Spärrtjänsten för certifikatkort (24 h)

Via spärrtjänsten kan du spärra certifikaten på certifikatkortet. Om ditt identitetskort eller certifikatkort försvinner ska du genast anmäla certifikaten på kortet till spärrtjänsten för att förhindra möjligt missbruk. Certifikatinnehavarens ansvar upphör när spärranmälan har mottagits. Anmäl certifikatet till spärrtjänsten också om du inte längre behöver identitetskortet eller certifikatkortet.

Spärrtjänsten betjänar dygnet runt alla dagar i året.

  • Spärrtjänstens tfn 0800 162 622 (gratis samtal från Finland)
  • Från utlandet +358 800 162 622 (+ den lokala operatörens avgift)

 

Vanliga frågor

Finlands invånarantal 5 630 892