Suomi.fi

I Suomi.fi-webbtjänsten hittar du information och tjänster för medborgare i olika situationer, för företag och för personer som överväger att grunda ett företag. I tjänsten kan du också befullmäktiga någon annan att sköta dina ärenden i olika e-tjänster och kommunicera med myndigheter elektroniskt.

Då du identifierat dig i webbtjänsten kan du även

  • se dina uppgifter i olika register  
  • lämna in begäran om ändring av dina uppgifter enligt den personuppgiftsansvariges anvisningar
  • använda Suomi.fi-meddelanden och Suomi.fi-fullmakter 
  • använda offentliga e-tjänster med en enda identifiering.

Du kan använda Suomi.fi-meddelanden på en dator eller en mobilenhet med en webbläsare och internetanslutning. Tjänsten fungerar bästa med de vanligaste webbläsarna och senaste webbläsarversioner.

Suomi.fi-meddelanden finns även som en mobilapplikation som kan laddas ned i applikationsbutikerna för Android- och iOS-mobilenheter. Applikationen heter Suomi.fi.

Gå över till Suomi.fi


Suomi.fi: Börja med Suomi.fi om du inte vet  var du ska börja, 02:17

 


Suomi.fi-webbtjänst för medborgare: Information och tjänster för situationer is ditt liv, 04:56


 

Suomi.fi-webbtjänst: Information och tjänster för företag och samfund​​​​​​,  06:49

 

 

Medborgarrådgivningen ger råd om myndighetsärenden och hjälper till med användningen av Suomi.fi-tjänsterna.

Finlands invånarantal 5 629 334