Hoppa till innehåll

Digitalt stöd just för dig 

Digitala stödjare hjälper till med ärenden som sköts på webben runt om i Finland. Stöd kan fås till exempel i ärenden som gäller studiestöd, sommarjobb, nätbank eller skattekort. Hjälp erbjuds live bland annat på bibliotek och ungdomsgårdar, men också på webben via chattar och olika aktörer på sociala medier. 

Bli inte ensam med ditt digitala problem – fråga modigt efter hjälp! 

Valtakunnallisen digituki-verkoston jäsen

 

Kampanjen för digitalt stöd för unga har genomförts av regionala samordningsprojekt för digitalt stöd i samarbete med Rare Media Oy. Mer information om det regionala samordnandet av det digitala stödet finns på finansministeriets webbplats.

 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata verkar som en riksomfattande utvecklare av digitalt stöd och som stödorganisation för producenter av digitalt stöd. Läs mer: dvv.fi/sv/digistod

Gå tillbaka till Digistödets sida>>

Digitalt stöd runt om i Finland 

Informationsställen för digitalt stöd hittar du här 

Välkommen till vuxen ålder!  

Tips för att sköta sina egna ärenden 

Navigatorerna 

Navigatorerna är platser där du får hjälp med frågor som gäller arbete, utbildning och vardag 

Medborgarrådgivningen 

Medborgarrådgivningen hänvisar till den rätta offentliga tjänsten och ger råd om hur den används

Finlands invånarantal 5 635 667