Registrering av äktenskapsförord 

Äktenskapsförordet ska skickas till oss eller till Statens ämbetsverk på Åland för registrering. Ett äktenskapsförord kan inte vara giltigt utan registrering. 

Gör så här 

1. Gör upp äktenskapsförordet skriftligen. Ni får hjälp med att göra det av en advokat, en statlig rättshjälpsbyrå eller någon annan sakkunnig jurist. Tyvärr kan vi inte hjälpa till med att upprätta ett äktenskapsförord.  

Kontrollera att era personbeteckningar är korrekt antecknade i ert äktenskapsförord och att det är daterat och undertecknat av båda parterna. Be två ojäviga personer att bestyrka era underskrifter. 

2. Skriv ut och fyll i nedanstående blankett om registrering av äktenskapsförord.  

Fyll i ansökningsblanketten

3. Skicka den ifyllda ansökningsblanketten och det med penna undertecknade äktenskapsförordet i original till adressen nedan eller lämna in dem i postlådan på vilket serviceställe som helst. Skicka inte in handlingarna per e-post, eftersom vi behöver handlingarna i original.  

4. Vi returnerar det ursprungliga äktenskapsförordet till er per post. Det är kö i returneringarna. Just nu skickar vi returneringarna inom 4 månader.  

Vi skickar senare ett intyg över registreringen och fakturan separat. 

Pris

År 2024: 82 euro.

Vi fakturerar avgiften med ett separat brev efter registreringen av äktenskapsförordet. Vi skickar fakturan i första hand till Omaposti-tjänsten och i andra hand till Suomi.fi-tjänsten . Vi skickar fakturan per post endast om du inte har tillgång till någon av dessa. 

Handläggningstid

  • 7–8 veckor

Näin saat asiakirjan:

Saat meiltä todistuksen rekisteröinnistä, kun hakemuksesi on käsitelty.

Lähetämme todistuksen Suomi.fi-viesteihin. Näin saat sen mahdollisimman nopeasti. Jos sinulla ei ole palvelua käytössäsi, saat todistuksen kirjepostitse. Voit myös hakemusta tehdessäsi valita saada asiakirjat salattuna sähköpostina.

Todistus ja lasku tulevat erikseen. Alkuperäisen avioehtosopimuksen palautamme kirjepostitse.

Tarkista, että tietosi on merkitty oikein.

Vanliga frågor

Upprättande, redigering och upplösande av äktenskapförord

Registrering av äktenskapsförord

Kontakta oss

E-post 

Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]

Skicka krypterad e-post

Telefon 

Telefontjänsten numret är 0295 536 244.

Servicetider: mån–fre 9–15.

Postadress

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 Helsingfors

Serviceställen

Adresser och öppettider av våra serviceställen

 

Finlands invånarantal 5 626 442