Slutredovisning när intressebevakningen upphör

 Intressebevakningsuppdraget upphör när barnet blir myndigt.

Gör så här

1. Gör slutredovisningen inom två månader. Fyll i slutredovisningsblanketten och ta hjälp av ifyllningsanvisningarna.

  1. Ladda först ner den tomma blanketten på din enhet och spara den. 
  2. Öppna blanketten i Adobe Reader. Du kan ladda ner programmet gratis på Adobes webbplats. Spara blanketten på din enhet då du fyllt i den. 
  3. Om du fortsätter att fylla i blanketten senare, öppna den igen i Adobe Reader. När du sparar blanketten kan du välja att den nya versionen ersätter den föregående versionen. Om du inte vill ersätta den föregående versionen ska du spara blanketten med ett nytt namn. 

Slutredovisningsblankett

Anvisningar för ifyllande av slutredovisningen

2. Skicka dokument via webblankett

När du har fyllt i blanketten ovan ska du skicka in den och dess bilagor via webblanketten. Observera att du i den här tjänsten endast kan skicka dokument, så gör dem klara i förväg. 

För att använda webblanketten behöver du nätbankskoder eller mobilcertifikat. 

Skicka dokument via webblankett

Kan du inte sköta ditt ärende på nätet?

Lämna in årsredovisningen jämte bilagor som kopior till det serviceställe som ligger närmast den minderårigas hemort.  


Skickade du redan slutredovisningen men glömde något från den?

Du kan komplettera den själv med hjälp av nätblanketten.

Skicka kompletteringen


Behöver du hjälp?

Läs vanliga frågor som gäller intressebevakning för minderåriga.

Telefontjänst:  0295 536 305.

Servicetider: mån–fre 9–15. 

Vår chattjänst är tillfälligt ur bruk.