Rådgivning och stöd

Rådgivningstjänsten ger stöd för användningen av certifikat. I spärrtjänsten kan du spärra ett certifikatkort som försvunnit eller blivit stulet.

Kundrådgivning

Rådgivningstjänsten ger stöd för användningen av certifikat som beviljats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och hjälp vid de vanligaste problemen som uppstår i samband med att certifikat tas i bruk. Tjänsten ger råd i frågor med anknytning till certifikatkort, till exempel sådant som gäller identitetskortets medborgarcertifikat, organisationskort, social- och hälsovårdens certifikatkort, aktivering av certifikat och användning av PIN-koder. Observera att rådgivningstjänsten inte ger råd i frågor som gäller tekniska problem hos olika enheter eller användningen av enheter. Användningsstöd och tekniskt stöd för olika enheter och program tillhandahålls av importören eller representanten.

Rådgivningstjänstens nummer styr samtalet vidare till Medborgarrådgivningens telefontjänst.

Rådgivningstjänstens tfn 0600 9 6160 (lna/msa)

Rådgivningstjänsten för certifikat är öppen måndag–fredag kl. 8.00– 21.00 och lördagar kl. 9.00–15.00. Tjänsten är stängd på söndagar och söckenhelger. Rådgivningstjänsten betjänar på finska, svenska och engelska.

Spärrtjänsten för certifikatkort (24 h)

Via spärrtjänsten kan du spärra certifikaten på certifikatkortet. Om ditt identitetskort eller certifikatkort försvinner ska du genast anmäla certifikaten på kortet till spärrtjänsten för att förhindra möjligt missbruk. Certifikatinnehavarens ansvar upphör när spärranmälan har mottagits. Anmäl certifikatet till spärrtjänsten också om du inte längre behöver identitetskortet eller certifikatkortet.

Spärrtjänsten betjänar dygnet runt alla dagar i året.

  • Spärrtjänstens tfn 0800 162 622 (gratis samtal från Finland)
  • Från utlandet +358 800 162 622 (+ den lokala operatörens avgift)

 

Vanliga frågor

 

Finlands invånarantal 5 629 865