Styrkande av underskrifter

Du behöver en notarius publicus tjänster då du måste officiellt styrka riktigheten av din underskrift.

Gör så här

  • Du ska personligen besöka ämbetsverket.
  • Beroende på serviceställe kan du behöva boka tid på förhand. Det står på serviceställets sida om man ska boka tid i förväg.

Myndighetens serviceställen

Minneslista

  • Identitetsbeviset ska vara antingen ett pass eller ett identitetskort med bild.

  • Körkort duger för att styrka identiteten endast om det utfärdats av en finländsk myndighet efter den 1 oktober 1990.

     

Pris

Styrkandet av underskriften kostar 14 euro per underskrift.

Handläggningstid

Om notarius publicus är på plats styrker han/hon din underskrift medan du väntar.

Länkar till lagar som berör ärendet

Lagen om notarius publicus

Vanliga frågor

Notarius publicus

Tidsbeställning till notarius publicus

Boka tid elektroniskt

E-post

Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till adressen [email protected]

Skicka krypterad e-post

Telefon

Telefontjänsten betjänar vardagar kl. 9–12

Telefonnummer 0295 537 000

Behöver du ett köpvittne? Söktjänsten för köpvittnen

Serviceställen

Myndighetens serviceställen