Styrkande av underskrifter

Du behöver en notarius publicus tjänster då du måste officiellt styrka riktigheten av din underskrift.

Gör så här

  • Du ska personligen besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och underteckna dokumentet i närvaro av notarius publicus.
  • Boka tid till notarius publicus via den elektroniska tidsbokningstjänsten.  
    Tidsbokning
  • Ta med dig dokumentet och pass eller identitetskort. Observera att körkortet inte är ett officiellt identitetsbevis.  
  • I dokumentet antecknas att du egenhändigt undertecknat dokumentet och notarius publicus undertecknar dokumentet.

Minneslista

  • Identitetsbeviset ska vara antingen ett pass eller ett identitetskort med bild.

  •  

Pris

  • Styrkandet av underskriften kostar 17 euro per underskrift.

Handläggningstid

Om notarius publicus är på plats styrker han/hon din underskrift medan du väntar.

Länkar till lagar som berör ärendet

Lagen om notarius publicus

Vanliga frågor

Notarius publicus

Tidsbeställning till notarius publicus

Boka tid elektroniskt

E-post

Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till adressen [email protected]

Skicka krypterad e-post

Telefon

Telefontjänsten numret är 0295 537 000.

Servicetider mån–fre 915.

Behöver du ett köpvittne? Söktjänsten för köpvittnen 

Serviceställen

Myndighetens serviceställen

 

Finlands invånarantal 5 635 667