Till medierna

Behöver du hjälp med att hitta rätt kontaktperson eller material?

Kontakta kommunikationsenheten vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Servicenummer för medier på vardagar från 9 till 16 telefon: 0295 535 060 eller e-post dvv.viestinta(at)dvv.fi

Se vid behov även närmare kontaktuppgifter till kommunikationsenheten.

Mediebank

Bilderna i Mediebanken kan användas i samband med artiklar om vår verksamhet. Bilderna eller logotypen är inte avsedda för kommersiella ändamål. Du kan ladda ner en större fil genom att klicka på bilden.

Gå till mediebank

Så här gör du en begäran om information för journalistiska ändamål

När du behöver uppgifter om till exempel namn eller andra befolkningsuppgifter för journalistiska ändamål kan du lämna en begäran om urval till oss (begäran om information).

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata är inte statistikmyndighet, så vi producerar inte regelmässigt färdig statistik, utan dataurvalet skräddarsys från fall till fall för användning i medierna.

Våra material är inte direkt jämförbara med material som produceras av andra organisationer. Skillnaderna beror bland annat på tidpunkten för urvalet och de avgränsningsvillkor som används. Statistikcentralen är officiell statistikmyndighet i Finland.

Du kan bekanta dig med befolkningsdatasystemet och dess uppgifter

Våra färdiga material finns i

Uppgifterna om urvalen skickas i allmänhet som Excel-filer. Leveranstiden beror på arbetsmängden och arbetssituationen och uppskattas i samband med beställningen.

Välj hurdant urval det är fråga om

Finlands invånarantal 5 635 667