Lagstiftning som tillämpas på förmögenhetsförhållanden i internationella partnerskap 

De internationella gifta paren kan ingå avtal om vilken stats lag som tillämpas på deras förmögenhetsförhållande. Dylika situationer är till exempel om minst den ena av makarna har andra medborgarskap eller är bosatt i en annan stat nu eller i framtiden. Då kan makarna ingå ett skriftligt avtal om vilken stats lag som tillämpas på deras förmögenhetsförhållanden.  

Ni måste registrera ert avtal om vilken stats lag som ska tillämpas på era förmögenhetsförhållanden för att det ska vara giltigt i Finland. Om avtalet inte registreras kan det till exempel inte åberopas mot en makes borgenärer, om makarna är bosatta eller har hemvist i Finland.  

Frågor som gäller valet av tillämplig lag för makarnas förmögenhetsförhållanden är ofta komplicerade. Det lönar sig att be en jurist som är insatt i internationell rätt om råd. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tar inte ställning till avtalets innehåll och ger inte råd när det upprättas.

I allmänhet finns äktenskapsförordet och avtalet om tillämplig lag på äktenskapets förmögenhetsförhållanden i samma dokument. Dessa avtal sparas dock i två olika register. Även om ert äktenskapsförord alltså har registrerats, registreras inte avtalet om tillämplig lag på förmögenhetsförhållandet, om inte registrering av det har begärts i ansökan. Kom alltså ihåg att begära registrering av båda dessa avtal. Eftersom det är fråga om två olika registreringar debiteras ni två avgifter. 

Gör så här 

1. Gör upp ett skriftligt avtal om vilken stats lag som ska tillämpas på ert äktenskaps förmögenhetsförhållanden. Ni får hjälp med att göra det av en advokat, en statlig rättshjälpsbyrå eller någon annan sakkunnig jurist. Genom att anlita en yrkesutbildad person säkerställer ni att avtalet uppfyller de lagstadgade kraven och formkraven. Tyvärr kan vi inte hjälpa till med att upprätta ett avtal. 

2. Skriv ut och fyll i ansökan nedan. 

Ansökan för registrering av avtalet

3. Skicka ansökningsblanketten och avtalet i original till adressen nedan eller lämna in dem i postlådan på vilket serviceställe som helst. Skicka inte in handlingarna per e-post, eftersom vi behöver handlingarna i original. 

4. Vi returnerar det ursprungliga avtalet till er per post. Vi skickar senare ett intyg över registreringen och fakturan separat.  

Pris

År 2024: 82 euro

Tilläggsinformation https://dvv.fi/sv/fakturering

Kontakta oss


E-post 

Använd krypterad e-post för att skicka e-post så att dina uppgifter rör sig krypterat. Välj i den krypterade e-posten som mottagare en e-postadress som passar ditt ärende [email protected]

Skicka krypterad e-post

Telefon 

Telefontjänsten numret är 0295 536 244.

Servicetider:

  • mån-fre 9-15

Postadress

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 Helsingfors

 

Finlands invånarantal 5 629 334