Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Helsingfors

Besöksadress

Fågelviksgränden 2
00530 HELSINGFORS

2:a våningen

Postadress
Öppettider

Mån - Fre 9.00 - 16.15

Vi ber er vänligen notera att kundbetjäningen gällande registrering av utlänningar, internationella ärenden och flyttanmälningar kan i rusningssituationer stängas tidigare.

Serviceutbud

  • Kundbetjäning för internationella ärenden i följande serviceställen i Nyland: Helsingfors, Borgå och Raseborg
  • Du kan lämna in handlingar till förmyndarverksamheten på alla serviceställen.

Vänligen beakta att hundar inte är tillåtna i servicestället.

Boka tid elektroniskt

Vill du få service per telefon eller e-post?

Kontakta vår riksomfattande kundtjänst

Finlands invånarantal 5 542 838