Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Helsingfors

Besöksadress

Fågelviksgränden 2
00530 HELSINGFORS

2:a våningen

Postadress
Öppettider

Öppet mån–fre 9.00–16.15. Vi rekommenderar att du bokar tid.

Utan tidsbokning var beredd på att du sannolikt kan bli tvungen att köa länge och att du inte nödvändigtvis kan sköta ditt ärende under samma besök

Så här sköter du smidigt ärenden vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata: 

Kontrollera vilka ärenden som kräver ett personligt besök på ämbetsverket och boka tid på förhand på webben.  Du kan också boka tid per telefon.

De flesta saker kräver inte ett besök på plats. Tilläggsuppgifter får du i menyn "Tjänster för personkunder" uppe på sidan när du väljer den tjänst du behöver.

Serviceställena är i regel öppna för dem som bokat tid. Var beredd på att köa om du inte har bokat en tid för ett möte. Utan tidsbokning finns det huvudsakligen tillgång till rådgivning i ärenden. Du kan lämna handlingarna i ämbetsverkets entrétjänst eller brevlåda utan att köa.

Vi ber er vänligen notera att kundbetjäningen gällande registrering av utlänningar, internationella ärenden och flyttanmälningar kan i rusningssituationer stängas tidigare.

Serviceutbud

  • Kundbetjäning för internationella ärenden i följande serviceställen i Nyland: Helsingfors, Borgå och Raseborg
  • Du kan lämna in handlingar till förmyndarverksamheten på alla serviceställen.

Vänligen beakta att hundar inte är tillåtna i servicestället.