Efternamn vid ingående av äktenskap 

När ni begär hindersprövning måste ni meddela vilket efternamn ni använder efter vigseln. 

Vill ni ha den ena makens efternamn eller en efternamnskombination? 

Byte av efternamn i samband med vigsel är avgiftsfritt, om 

  • ni tar den ena makens namn som gemensamt efternamn
  • den ena maken eller båda tar en efternamnskombination. 

Då behöver ni inte ansöka separat om namnändring. De avgiftsfria alternativen beskrivs mer ingående nedan. 

Observera följande: 

  • Du behöver din makes samtycke om du i samband med vigseln vill ta i bruk hens efternamn eller en del av hens efternamnskombination. Maken kan ge sitt samtycke samtidigt som hen begär hindersprövning.
  • Om din make har fått sitt nuvarande efternamn eller en del av efternamnskombinationen av sin föregående make, kan du inte få det efternamnet eller den delen av efternamnskombinationen som ditt namn. 

Vill ni ha ett nybildat efternamn eller ett efternamn som funnits i någondera makens släkt? 

Ni måste göra en separat avgiftsbelagd ansökan om namnändring, om 

  • ni önskar ett nybildat efternamn, det vill säga ett efternamn som för närvarande inte används av någon levande person 
  • ni önskar ett efternamn som tillhört någonderas förfader 
  • en av er vill ta tillbaka ett efternamn hen haft före ett eventuellt första äktenskap. 

Det lönar sig att göra ansökan först efter vigseln. Ange i ansökan att ni som makar ansöker om ett gemensamt efternamn. Ni kan alltså inte anmäla detta när ni begär hindersprövning. Ni kan läsa mer om bytet av efternamn på vår webbplats. 

Här är de avgiftsfria alternativen i korthet:

Mer information och exempel på makars efternamn när de gifter sig.

Gör så här

1. Bekanta er med de olika alternativen innan ni begär hindersprövning. Om namnändringen förutsätter en separat ansökan, gör den före eller efter vigseln. 

2. Begär hindersprövning enligt anvisningarna på vår webbplats och meddela vilket efternamn ni använder efter vigseln. 

3. Om ni ändrar er under hindersprövningen måste ni båda meddela oss om detta per e-post på adressen [email protected]. Om ni ändrar er i fråga om efternamnet och beslutet om hindersprövning redan har meddelats, ansök om ny hindersprövning med nya förslag till efternamn. 

4. Ni får ett intyg över hindersprövningen där det framgår om det anmälda efternamnet är lagenligt. I samband med vigseln ändras efternamnen enligt intyget, förutom om den ena eller båda makarna meddelar vigselförrättaren att hen ändå vill behålla sitt eget efternamn.

Vanliga frågor

Kontakta oss

E-post

Använd kypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]

Skicka krypterad e-post

Telefon

Telefontjänsten numret är 0295 536 411.

Servicetider: mån–fre 9–15

Postadress 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 Helsingfors

Serviceställen

Adresser och öppettider av våra serviceställen

 

Finlands invånarantal 5 630 892