Kompetensmärke för digitalt stöd 

En digital stödjare kan med hjälp av uppgifter som utförs på webben bedöma sitt eget kunnande i fråga om digitala färdigheter, handledningsfärdigheter och etiska anvisningar för digitalt stöd och om han eller hon vill ansöka om ett kompetensmärke som bevis för sin kompetens. 

Din ansökan om kompetensmärken behandlas inom två veckor efter att ansökan skickats. Du kommer att få ett meddelande om att du har godkänts eller ett meddelande om att du behöver komplettera din ansökan.

Om du redan har börjat använda Open Badge Passport (https://openbadgepassport.com/fi) kan du godkänna kompetensmärket som en del av din portfolio och dela dem med vem du vill när du vill.

Mer information om kompetensmärken för digitalt stöd finns i en inspelning av webbinariet som ordnades i maj 2021. 

 

Kompetensmärket Digitalt stöd - Etiska anvisningar 

Etiska anvisningar för det digitala stödet har samlats ihop utifrån önskemål och behov av anordnarna av det digitala stödet Anvisningen presenterar förpliktelserna för den som ger det digitala stödet och den som får stödet. Anvisningens syfte är att främja säkert och högklassigt digitalt stöd som genomförs i samförstånd mellan bägge part. 

Bekanta dig med de etiska anvisningarna för digitalt stöd 

Läs mer om kompetensmärket Etiska anvisningar för digitalt stöd och sök märket 

   

Kompetensmärket Digitalt stöd - Handledningsfärdigheter 

Hanteringen av de handledningsfärdigheter som behövs inom det digitala stödet kan verifieras med hjälp av kompetensmärket Digitalt stöd-Handledningsfärdigheter. Kompetensmärket Handledningsfärdigheter beviljas antingen baserat på en separat ansökan eller för personer som genomgått utbildningen Färdigheter för stödgivare, riktad till digitala stödjare. 

Läs mer om kompetensmärket Handledningsfärdigheter inom det digitala stödet och sök efter märket 

Bekanta dig också med utbildningen Digitalt stöd - Kunskaper för stödgivare (på finska) 

   

Kompetensmärke för Digitalt stöd - Digital kompetens 

Med detta märke visar du att du behärskar digitala färdigheter som är viktiga för den digitala stödjaren.

Avläggande av märket

Först: öva och bekanta dig med kompetensområdena inom digital kompetens. 
Därefter: avlägg alla 6 delområden av Kompetensmärket digitalt stöd.

När du har avlagt alla sex kompetensmärken för digital kompetens och kompetensmärket för etiska anvisningar för digitalt stöd med godkänt resultat får du Kompetensmärket digitalt stöd automatiskt. 

Avlägg kompetensmärkets delområden:

  1. Val och användning av enheter
  2. Användning och administration av applikationer
  3. Sökning och utvärdering av information
  4. Trygg aktivitet
  5. Ansvarsfull aktivitet
  6. Kommunikation och kontakt

Kompetensmärket för digitalt stöd har bildats av kompetensmärket Grundläggande färdigheter som Tieke har skapat.

Bekanta dig med kompetenskriterierna (Tieke) (på finska)

Digitalt stöd - Mångkulturella handledningsfärdigheter - kompetensmärke

Inom digitalt stöd möter man personer med olika språkliga och kulturella bakgrunder och man behöver mångkulturella handledningsfärdigheter. Dessa färdigheter kan verifieras med kompetensmärket Mångkulturella handledningsfärdigheter.

Med märket kan du visa att du förstår betydelsen av språk- och kulturmedveten handledning och integration samt hur du som digital stödjare kan främja dem.

Kompetensmärket uppmuntrar till att bättre beakta och identifiera olika kunders språkliga, kulturella och integrationsbehov. 

Du kan avlägga kompetensmärket Mångkulturella handledningsfärdigheter