Kompetensmärke för digitalt stöd 

Den digitala stödjaren behöver många slags kompetens. Utöver studier eller arbetserfarenhet har kompetens ofta också samlats i hobbyer, frivilliguppgifter eller andra sammanhang. Det finns inte alltid något intyg över kompetens och det är inte lätt att beskriva det. Kompetensmärket Digital stödjare erbjuder stöd för identifiering och formulering av den egna kompetensen.     

En digital stödjare kan med hjälp av uppgifter som utförs på webben bedöma sitt eget kunnande i fråga om digitala färdigheter, handledningsfärdigheter och etiska anvisningar för digitalt stöd och om han eller hon vill ansöka om ett kompetensmärke som bevis för sin kompetens. 

Kompetensmärket är avgiftsfritt och kan sökas av varje digital stödjare. 

Mer information om kompetensmärken för digitalt stöd finns i en inspelning av webbinariet som ordnades i maj 2021. 

 

Kompetensmärket Digitalt stöd - Etiska anvisningar 

Etiska anvisningar för det digitala stödet har samlats ihop utifrån önskemål och behov av anordnarna av det digitala stödet Anvisningen presenterar förpliktelserna för den som ger det digitala stödet och den som får stödet. Anvisningens syfte är att främja säkert och högklassigt digitalt stöd som genomförs i samförstånd mellan bägge part. 

Bekanta dig med de etiska anvisningarna för digitalt stöd 

Läs mer om kompetensmärket Etiska anvisningar för digitalt stöd och sök märket 

   

Kompetensmärket Digitalt stöd - Handledningsfärdigheter 

Hanteringen av de handledningsfärdigheter som behövs inom det digitala stödet kan verifieras med hjälp av kompetensmärket Digitalt stöd-Handledningsfärdigheter. Kompetensmärket Handledningsfärdigheter beviljas antingen baserat på en separat ansökan eller för personer som genomgått utbildningen Färdigheter för stödgivare, riktad till digitala stödjare. 

Läs mer om kompetensmärket Handledningsfärdigheter inom det digitala stödet och sök efter märket 

Bekanta dig också med utbildningen Digitalt stöd - Kunskaper för stödgivare (på finska) 

   

Kompetensmärket Digitalt stöd - Digital kompetens 

Behärskningen av de digitala färdigheter som behövs i det digitala stödet kan verifieras med hjälp av kompetensmärket Digitalt stöd - Digital kompetens. Kompetensmärket Digital kompetens beviljas digitala stödjare som har avlagt kompetensmärket för grundläggande digitala färdigheter. Märket innehåller sex delområden som kartlägger digitala färdigheter. Kompetensmärkena för digitala färdigheter har producerats inom projektet träffande färdigheter. 

Läs mer om kompetensmärket Digital kompetens och ansök om märket (på finska)