Hyppää sisältöön

Digituen materiaalipankki

Ota käyttöösi digituen laadukkaat materiaalit!

Apunasi ovat digitukitoimijoiden tuottamat hyvä ja laadukkaat materiaalit, jotka on tarkoitettu digituen antamisen ja kehittämisen tueksi.

Materiaalipankin sisällysluettelo
 

 1. Yleiset digituen materiaalit
 2. Materiaalit digituen järjestämiseen ja kehittämiseen
 3. Materiaalit digituen antamiseen
 4. Materiaalin julkaisukriteerit

1. Yleiset digituen materiaalit


Sanastot


Digituen kehittämisen ja verkostotyön sanasto 

Digituesta on tärkeää keskustella samoilla termeillä. Digituki-tiimimme kartoitti ja määritteli aiheeseen liittyviä termejä yhteistyössä järjestöjen, viranomaisten, kuntatoimijoiden, kirjastojen ja kansalaisten kanssa.

 

Yle Oppimisen Digitreenien sanasto

Löydät selkeät selitykset digitaalisen maailman termeille.

 

Tampereen kaupungin Digipore-hankkeen kokoama digisanasto

Selittää erilaisia digiaikaan liittyviä käsitteitä.

Digituen symboli 

Syksyllä 2022 julkaistu digituen symboli on vapaasti kaikkien digituen toimijoiden käytettävissä. Symbolia voi hyödyntää monipuolisesti viestinnässä, kun aiheena on kansalaisille tarjottava digilaitteiden ja digipalveluiden käytön tuki ja opastus.


Sote-yrittäjän tietoturva

Maksuttomia materiaaleja sote-alan tietoturvaan liittyen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun julkaisemana. Materiaalit on tuottanut Kyberturvan abc yrittäjille -hanke.


2. Materiaalit digituen järjestämiseen ja kehittämiseen

 

Diginykytilan kartoitus

Diginykytilan kartoitus on kehitetty tavoitteellisen, digiosallisuutta edistävän työn käynnistämisen tueksi. Se auttaa arvioimaan yhteisön valmiuksia tukea jäsenten digiosallisuuden toteutumista arjessa.

 

Yleisten kirjastojen neuvoston ohje

Ohje on tarkoitettu kirjastojen työntekijöille asiakkaiden kohtaamisesta, digiavun tarjoamisesta ja tuen rajoista.

 

Kuuloliiton digitaitomateriaaleja

Materiaalia digitaitojen oppimisen, digiopastuksen ja etätapaamisten järjestämisen tueksi.

 

Digi haltuun-hankkeen SAKKE-työkalu

Työkalun avulla voi kehittää julkisista, kaikille avoimista digikursseista yhdenvertaisempia ja saavutettavampia. 


3. Materiaalit digituen antamiseen


Senior Surfin tukimateriaalit senioreiden digiopastajille

 

ENTER ry:n tarkistuslistat senioreiden digiosaamisen arvioimiseen

Digitukija voi kehittää aineistoilla omaa osaamistaan sekä tarjota niitä myös asiakkaidensa oppimisen tueksi.

 

Digivuoren valloittajat

Oulun kaupunginkirjaston tuottamasta Digivuoren valloittajat -kokonaisuudesta opit monenlaisia taitoja verkossa toimimisesta ja erilaisten verkkosisältöjen hyödyntämisestä. 

 

Liikehäiriösairauksien liiton materiaalipankki

Tästä materiaalipankista löydät tietoa ja apua esimerkiksi digilaitteiden käyttöön ja verkossa toimimiseen. 

 

Ylen Digitreenit
Kymmenittäin vinkkijuttuja digitaitojen opetteluun. Voit myös testata oman digitasosi tai kokeilla, kuinka hyvin tunnet digiajan kieltä. 

 

Yle: Digitreenien peruskurssi
Opettele arkea helpottavia digiajan perustaitoja omaan tahtiin. Voit tehdä kurssia haluamasi missä järjestyksessä vain, osan kerrallaan. 

 

Digiraitti, digitaalinen oppimisympäristö
Apuvälineitä arjen perusdigitaitojen opettelun alkutaipaleelle. Myös työntekijöille ja opiskelijoille mm. sähköisten yhteydenpitovälineiden käyttöä ja työnhakuun liittyviä ohjeita. Kouluttajat ja digiohjaajat voivat hyödyntää Digiraittia asiakastyönsä tukena.

 

Digiopastaja-kurssi
Digituki Kymenlaakso -verkoston suunnittelema kurssikokonaisuus, joka tukee ja antaa valmiuksia Digi- ja väestötietoviraston digituen osaamismerkkien suorittamiseen. Tarkoitettu kaikille digitukijoille vapaasti hyödynnettäväksi.

 

DigiOn-hanke: Videoita digikavereista ja digitukitoiminnasta
Videoita on kaksi, jotka ovat kestävät 40 sekuntia/video. Saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.


4. Materiaalien julkaisukriteerit

Kriteerit eivät ole tärkeys- tai painotusjärjestyksessä.

 • Materiaali täyttää digituen eettisen ohjeistuksen ja yleiset tietosuojan vaatimukset.
 • Materiaalin kohderyhmä on tiedossa.
 • Sisältö on jäsenneltyä eli asiat on esitetty tiiviisti, hyvässä järjestyksessä ja selkeällä kielellä.
 • Tieto on ajantasaista ja asia on ajankohtaista sekä tarpeellista. 
 • Materiaali on saavutettavaa
 • Materiaalin julkaisumuoto on mietitty ja materiaali tuotettu huomioiden, onko materiaali tarkoitettu ruudulta katsottavaksi, tulostettavaksi vai muuten käytettäväksi. 
 • Materiaali tuo jotain uutta digituen toimijoille.

 

Ehdota uutta materiaalia tälle sivulle!

Kokoamme hyviä ja laadukkaita materiaaleja digituen antamisen ja kehittämisen tueksi. 

Tarkastamme ehdotetut materiaalit julkaisukriteeriemme mukaisesti. Kriteerit olemme laatineet yhdessä digituen toimijoiden kanssa. Kun olemme käyneet materiaalin läpi, julkaisemme ne verkkosivuillamme. 

Ehdota uutta materiaalia

Digituen hyödylliset aineistot digitukijalle ja digituen kehittäjälle

Tutustu tutkittuun tietoon 

Kokoamme kiinnostavaa digitukeen ja digitaitoihin liittyvää tutkimustietoa

Tutkittua tietoa digituesta ja digitaidoista 

Digitaitoraportti 2022 

 


Digituen osaamismerkit

Osamismerkit auttavat sinua tunnistamaan ja sanoittamaan omaa osaamistasi.


Digituen eettinen ohjeistus

Ohjeistus esittelee digituen antajan ja digituen saajan velvollisuudet. Ohjeistuksen tavoitteena on edistää turvallista ja laadukasta digitukea, joka toteutetaan molempien osapuolten yhteisymmärryksessä.


Digitukijan tarvitsema osaaminen

Digitukijat tarvitsevat monenlaista osaamista kyetäkseen tukemaan asiakkaitaan

 • millaisissa asioissa erilaiset digituen tarvitsijat voivat tarvita tukea

 • millaista osaamista digitukijat tarvitsevat toimiessaan erilaisten digituen tarvitsijoiden kanssa


Tutustu koulutuksiimme

Verkkokoulutukset ovat avoimia kaikille ja voit opiskella niitä juuri silloin kun sinulle parhaiten sopii.

Taitoja tuen antajalle -verkkokoulutus

Vinkkejä kuntien digituen organisointiin -verkkokoulutus


Digituki kunnille

Olemme koonneet yhteen kuntien digitukeen liittyvät tukimateriaalit.  Ne auttavat kuntia digituen  järjestämisessä ja kehittävät digituen antajien osaamista.


Mitä pidät verkkosivuistamme?

Kuulisimme mielellämme ajatuksiasi. 

Kysy, ehdota tai anna palautetta


Kehittämällä digitukea varmistamme, että omannäköinen digitaalinen arki kuuluu jokaiselle!


 

 

Suomen väkiluku 5 631 813