Hyppää sisältöön

Ohjeet ja suositukset (julkaisut)

Tälle sivulle olemme koostaneet Digi- ja väestötietoviraston Digituki-palvelun julkaisemia ohjeita, suosituksia, kartoituksia ja muita julkaisuja.

Ohjeet

Digituen eettinen ohjeistus

Tämä ohjeistus esittelee digituen antajan ja digituen saajan velvollisuudet. Ohjeistuksen tavoitteena on edistää turvallista ja laadukasta digitukea, joka toteutetaan molempien osapuolten yhteisymmärryksessä.

Tutustu digituen eettiseen ohjeistukseen


Julkaisut ja kartoitukset

Digituen löydettävyyden kipupisteet ja ratkaisun avaimet

Löydettävyyskartoituksen tarkoituksena on parantaa ymmärrystä digituen löydettävyydestä sekä digituen tarvitsijan että digituen antajan näkökulmasta. Kartoitukseen kootun tiedon varassa voidaan tehdä uudenlaisia ihmislähtöisiä ratkaisuja muun muassa sen suhteen, miten digituen äärelle ohjataan, miten digituesta viestitään ja miten digituen antajat löydetään. 

Löydettävyyskartoituksen materiaalit:

Digituen löydettävyyskartoitus 2022 (pdf)

Katso tallenne löydettävyyskartoituksen esittelytilaisuudesta.

Yritysten ja yhteisöjen digiosaaminen, suosituksia digituen tarjoamisesta (2021)

Yritysten ja yhteisöjen digituen järjestämistä koskevat suositukset nostavat esiin ajankohtaisia tarpeita ja ratkaisuja digituen ja -taitojen kehittämiseen.

Nämä suositukset tarjoavat tietoa ja tukea digipalvelujen ja -tuen parissa toimiville, niitä suunnitteleville ja rahoittaville kuntien ja valtion viranomaisille, järjestöille, yrityksille sekä muille elinkeinotoimintaa harjoittaville organisaatioille.

Keskeiset havainnot: digituen tarpeen ja palveluiden laadun yhteys, yhtenäisen digituen tarve, erilaisten tukitarpeiden huomiointi sekä digituen käytännön toteutustapojen kehittäminen.

Tutustu yritysten ja yhteisöjen digiosaaminen -suosituksiin


Digi haastaa erityisesti pieniä toimijoita (2020)

Yritysten ja yhteisöjen haasteet digipalveluiden ja -laitteiden kanssa ovat moninaisia. Siinä missä paikalliselle kalastajalle sosiaalisen median käytön oppiminen voi olla ratkaiseva askel kalasaaliin myynnin onnistumiseksi, saatetaan paikallisessa opiskelijayhdistyksessä pohtia samaan aikaan osallistavien etäkokoustyökalujen käyttöönottoa.

Kansallisella tasolla ei ole tällä hetkellä olemassa yhtä toimijaa, joka koordinoisi tai edes kokoaisi yhteen tietoa siitä, mistä kaikkialta yrittäjien ja yhteisöjen olisi mahdollista saada tukea digiasioissa.

Tutustu katsaukseen yritysten ja yhteisöjen digiosaamisesta


Nuorten digitaidot -kartoitus  (2021)

Nuoret kokevat, että he jäävät liian yksin digitaalisten palvelujen ja digitaalisen asioinnin opettelussa. Diginatiivius ei takaa taitoja toimia digitaalisessa maailmassa, vaan taitoja on aktiivisesti opetettava nuorille.

Digitaalisten palveluiden käyttöön liittyvät kipupisteet keskittyvät niiden löydettävyyteen, ymmärrettävyyteen ja käytettävyyteen. Myös kynnys ottaa yhteyttä palvelua tarjoavaan tahoon voi olla korkea, jos nuori ei tiedä miten toimia tai tuntee, että hän ei osaa kommunikoida häneltä odotetulla tavalla.

Tahot, jotka auttavat luovimaan palveluviidakossa, eivät välttämättä ole tuttuja ennestään. Tällöin lähipiirin tuen tärkeys korostuu. Kaikille lähipiirin tukea ei kuitenkaan ole tarjolla.

Nuoret kokevat, että koulutuksen tulisi antaa paremmat eväät paitsi ymmärtää tarjolla olevia palveluita, myös kohdata muita digitaalisen maailman haasteita, kuten nettikiusaamista.

Tutustu Nuorten digitaidot ja digituki -kartoitukseen ja suosituksiin


Digitaitokartoitus (2020)

Digitaitokartoituksessa suomalaisilta kysyttiin heidän digitaidoistaan. Näin saatiin käsitys digituen ja digitaitojen kehittämisen tarpeista.

Tehty kartoitus on valtiovarainministeriön ja Digi- ja väestötietoviraston yhteinen. 

Tutustu sähköisesti kerätyn aineiston yhteenvetoon

Tutustu puhelinhaastatteluaineiston yhteenvetoon ja digitaitotasoihin

Mitä pidät verkkosivuistamme?

Kuulisimme mielellämme ajatuksiasi. 

Kysy, ehdota tai anna palautetta


Kehittämällä digitukea varmistamme, että omannäköinen digitaalinen arki kuuluu jokaiselle!


 

 

Suomen väkiluku 5 635 667