Henkilötunnuksen uudistaminen

Henkilötunnus uudistuu. Digi- ja väestötietovirasto huolehtii uudistusten toteuttamisesta viraston tuottamiin palveluihin, jotka ovat laajasti myös muiden organisaatioiden käytössä. Uudistus vaatii toimenpiteitä myös muilta organisaatioilta, joiden järjestelmissä henkilötunnusta käytetään.

Yksityishenkilöiltä uudistus ei vaadi toimenpiteitä. Nykyisistä henkilötunnuksista ei luovuta eli myönnetyt henkilötunnukset pysyvät ennallaan muuttumattomina.

Miksi henkilötunnus uudistuu?

Nykyisessä henkilötunnusmallissa tunnuksia on kullekin päivälle rajallinen määrä, ja nyt tunnukset ovat käymässä vähiin joiltakin päiviltä. Henkilötunnusjärjestelmän kiireellisimmät muutostarpeet liittyvät henkilötunnusten riittävyyden varmistamiseen. Nykyisiin henkilötunnuksiin ei tule muutoksia.

Uudistuksen myöhemmissä vaiheissa otetaan henkilötunnuksen rinnalle käyttöön yksilöintitunnus ja poistetaan sukupuolimerkintä uusista henkilötunnuksista. Lisäksi otetaan käyttöön etärekisteröitymisen mahdollisuus niille, jotka muuttavat ulkomailta Suomeen työn tai opiskelujen vuoksi.

Henkilötunnuksen uudistus

 • varmistaa henkilötunnusten riittävyyden
 • helpottaa ulkomaalaisten asiointia suomalaisissa palveluissa
 • mahdollistaa uuden yksilöintitunnuksen käytön
 • parantaa yhdenvertaisuutta poistamalla sukupuolitiedon uusista henkilötunnuksista

Lainsäädäntö ja aikataulu

Uudistuksen toteutuminen edellyttää lainsäädäntömuutoksia ja lainsäädäntö määrittelee aikataulun.

 • 1.1.2023 astuu voimaan asetus uusista välimerkeistä, joka mahdollistaa ratkaisun henkilötunnusten riittävyyteen väestötietojärjestelmässä.
 • Eduskunnalle jätettiin 15.9.2022 lakiesitys.
  • Lakiesityksen mukaan laki tulisi voimaan ja etärekisteröinti ja yksilöintitunnus otettaisiin käyttöön väestötietojärjestelmässä 1.9.2023.
  • Lakiesityksen mukaan sukupuolineutraalia henkilötunnusta koskevat muutokset tulisivat voimaan 1.1.2027.

Henkilötunnusten riittävyys varmistetaan uusilla välimerkeillä

Henkilötunnus muodostuu syntymäajasta, yksilönumerosta ja tarkistusmerkistä. Yksilönumerolla erotetaan toisistaan henkilöt, joilla on sama syntymäaika. Yksilönumeron antamista varten väestötietojärjestelmään talletetaan henkilön sukupuolitiedoksi mies tai nainen. Yksilönumero muodostuu välimerkistä ja kolminumeroisesta luvusta, joka on miespuolisilla pariton ja naispuolisilla parillinen.

Henkilötunnusten riittävyys varmistetaan ottamalla käyttöön uusia välimerkkejä. Uusien välimerkkien käyttöönoton jälkeen henkilötunnus ei ole enää yksilöivä ilman välimerkkiä. Aiemmin järjestelmissä on voinut jättää huomioimatta välimerkin, mutta uusien välimerkkien käyttöönoton jälkeen näin ei enää voi toimia. Esimerkiksi kuvitteelliset henkilötunnukset 100190-999P tai 100190Y999P olisivat eri henkilöiden eli välimerkki voi joissakin tapauksissa olla ainoa ero.

Uudistuksen jälkeen välimerkkinä on

 • Vuonna 2000 tai sen jälkeen syntyneillä kirjaimet nykyinen A ja uudet B, C, D, E, F.
 • 1900-luvulla syntyneillä nykyinen yhdysmerkki (-) tai uudet kirjaimet Y, X, W, V, U.
 • 1800-luvulla syntyneillä nykyinen plusmerkki (+), ei uusia välimerkkejä.

Testaa uudenlaista henkilötunnusta

Excel-taulukosta löytyy kuvitteellisia testihenkilöitä, joilla on uudenlaiset välimerkit. Aineistolla voitte testata, miten uudet henkilötunnukset toimivat omassa järjestelmässänne. 

DVV:n arvio uusien välimerkkien käyttöönoton aikataulusta

Tilanne 1/2023: Tämänhetkisen arvion mukaisesti uuden välimerkkiasetuksen mukaisia uusia henkilötunnuksen välimerkkejä annetaan ensimmäisen kerran maaliskuussa 2024. 

Arvio perustuu vuosien 2016-2021 keskimääräiseen antomäärään ja arvioon tulevasta antotarpeesta. Jos tarve henkilötunnuksille esimerkiksi Suomeen työn johdosta muuttaville henkilöille lisääntyy, uusia välimerkkejä voidaan ottaa käyttöön jo tätä aikaisemmin.

Etärekisteröinti

Lakiesityksen mukaan etärekisteröinti otettaisiin käyttöön väestötietojärjestelmässä 1.9.2023 seuraavasti.

Etärekisteröinnillä tarkoitetaan sitä, että Suomeen muuttoa harkitseva henkilö voi itsepalveluna rekisteröidä tietonsa väestötietojärjestelmään ja saada suomalaisen henkilötunnuksen jo ennen Suomeen saapumista. Etärekisteröityminen tehdään mobiilisovelluksessa (Suomi.fi-lompakko) toimivalla ulkomaalaisen asiointivälineellä, jota kehitetään Digi- ja väestötietovirastossa osana digitaalisen henkilöllisyyden uudistusta.

Rekisteröityjän henkilöllisyys varmistetaan etärekisteröintimenettelyssä automaattisesti passin sirun ja kasvojentunnistusohjelman avulla.

Organisaation pitää tehdä muutoksia tietolupaan voidakseen ottaa etärekisteröinnin osaksi omaa tietojärjestelmäänsä. Tietojen mukana tulee uutena tietona tunnistuksen tapa, jonka avulla voidaan erottaa etärekisteröidyt ja muulla tavalla tunnistautuneet. Jos organisaatio ei tarvitse etärekisteröintitietoja, sen ei myöskään tarvitse tehdä muutoksia tietolupaansa.

Testaa etärekisteröityjen hakua väestötietojärjestelmästä

Excel-taulukosta löytyy kuvitteellisia testihenkilöitä. Aineistolla voitte testata kuinka uudet tiedot toimivat omassa järjestelmässänne. Taulukon etärekisteröidyillä testihenkilöillä on myös yksiköintitunnukset (HYT). 

Yksilöintitunnus

Lakiesityksen mukaan yksilöintitunnus otettaisiin käyttöön väestötietojärjestelmässä 1.9.2023 seuraavasti.

Uusi yksilöintitunnus on täysin henkilötiedoista riippumaton tunnus, josta ei olisi pääteltävissä esimerkiksi henkilön ikää. Uusi yksilöintitunnus lisätään väestötietojärjestelmään jokaiselle henkilölle, jolla on suomalainen henkilötunnus. Tunnuksen pituus olisi 11 merkkiä.

Uusi yksilöintitunnus ei korvaa henkilötunnusta. Yritykset, yhteisöt ja viranomaiset, jotka eivät esimerkiksi tietosuojasyistä halua tai voi käsitellä henkilötunnuksia, voivat vapaaehtoisesti ottaa yksilöintitunnuksen käyttöön esimerkiksi työntekijöitä tai asiakkaita yksilöivänä tunnisteena.

Yksilöintitunnuksen käyttöönotto on organisaatiolle vapaaehtoista

Yksilöintitunnuksen käyttöönotto on organisaatioille vapaaehtoista. Näin ollen kustannuksia syntyy vain organisaatioille, jotka päättävät ottaa yksilöintitunnuksen käyttöön. Kustannukset syntyvät pääosin järjestelmäpäivityksistä. Jokainen organisaatio päättää itse yksilöintitunnuksen käyttöönoton aikataulusta.

Organisaatiot, jotka eivät ota uutta yksilöintitunnusta käyttöön, jatkavat henkilötunnuksen käyttöä nykyiseen tapaan.

Uudenlainen henkilötunnus ei kerro sukupuolta

Lakiesityksen mukaan 1.1.2027 alkaen sukupuolta ei enää voisi päätellä henkilötunnuksen yksilönumerosta. Yksilönumero on henkilötunnuksessa välimerkin jälkeinen kolminumeroinen luku, joka on tällä hetkellä naisilla parillinen ja miehillä pariton. Muutoksen jälkeen myönnetyissä henkilötunnuksissa yksilönumero olisi satunnainen. Nykyiset henkilötunnukset eivät muutu.

Lisätietoa

Yleisissä henkilötunnusuudistuksiin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä osoitteeseen [email protected]

Henkilötunnuksen uudistuksesta järjestetään säännöllisesti infotilaisuuksia. Seuraavan infotilaisuuden ajankohta ja ilmoittautumislinkki julkaistaan tapahtumat-sivulla.

Yleistä tietoa uudistuksesta löydät valtiovarainministeriön verkkosivuilta sekä Digi- ja väestötietoviraston hankesivulta.

Usein kysytyt kysymykset

Alla vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin henkilötunnuksen uudistamiseen liittyen. Lisää kysymyksiä ja vastauksia aiheesta on myös valtiovarainministeriön sivuilla.