Henkilötunnuksen uudistaminen

Tälle sivulle päivitetään henkilötunnuksen uudistamiseen liittyviä VTJkysely-rajapinnan kannalta ajankohtaisia asioita. Yleistä tietoa uudistuksesta löydät valtiovarainministeriön verkkosivuilta sekä Digi- ja väestötietoviraston hankesivulta.

Taustatietoa uudistuksesta 

Nykyisessä henkilötunnusmallissa tunnuksia on kullekin päivälle rajallinen määrä, ja nyt tunnukset ovat käymässä vähiin joiltakin päiviltä. Henkilötunnusjärjestelmän kiireellisimmät muutostarpeet liittyvät siis henkilötunnusten riittävyyden varmistamiseen. Nykyisiin henkilötunnuksiin ei ole tulossa muutoksia.

Uudistuksen myöhemmissä vaiheissa otettaisiin henkilötunnuksen rinnalle käyttöön yksilöintitunnus sekä poistettaisiin sukupuolimerkintä uusista henkilötunnuksista. Lisäksi otettaisiin käyttöön etärekisteröitymisen mahdollisuus niille, jotka muuttavat ulkomailta Suomeen työn tai opiskelujen vuoksi.

Uudistuksen toteutuminen edellyttää lainsäädäntömuutoksia, ja uuden lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan 1.9.2023. Valtioneuvosto antoi uusia välimerkkejä koskevan asetuksen 8.7.2022 eli uudistuksen ensimmäinen vaihe varmistunut. 

Uudistuksen hyödyt

Uudistuksella 

  • varmistetaan henkilötunnusten riittävyys, 
  • helpotetaan ulkomaalaisten asiointia suomalaisissa palveluissa, 
  • mahdollisestaan uuden yksilöintitunnuksen käyttö sekä 
  • parannetaan yhdenvertaisuutta poistamalla sukupuolitieto uusista henkilötunnuksista.

Uudistuksen aikataulu

  • Suomen hallituksen esitys uudistuksesta on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2022.
  • Ehdotettujen lakimuutosten olisi tarkoitus tulla voimaan 1.9.2023. 
  • Sukupuolineutraalia henkilötunnusta koskevat muutokset tulisivat voimaan 1.1.2027. 

Henkilötunnusten uudet välimerkit 1.1.2023

Henkilötunnusten riittävyys varmistetaan ottamalla käyttöön uusia välimerkkejä. Nykyisistä henkilötunnuksista ei luovuta, eli myönnetyt henkilötunnukset pysyisivät ennallaan muuttumattomina. 

Uudet välimerkit ovat

  • 2000-luvulla syntyneille: B, C, D, E ja F, alkaen B-kirjaimesta nykyisen A-kirjaimen lisäksi 
  • 1900-luvulla syntyneille Y, X, W, V, U, alkaen Y-kirjaimesta nykyisen -merkin lisäksi.

Excel-taulukosta löytyy kuvitteellisia testihenkilöitä, joilla on uudenlaiset välimerkit. Aineistolla voitte testata, miten uudet henkilötunnukset toimivat omassa järjestelmässänne. 

DVV:n arvio käyttöönoton aikataulusta

Tilanne 9/2022: Tämänhetkisen arvion mukaisesti uuden välimerkkiasetuksen mukaisia uusia henkilötunnuksen välimerkkejä annetaan ensimmäisen kerran lokakuussa 2024. 

Arvio perustuu vuosien 2016-2021 keskimääräiseen antomäärään. Jos tarve henkilötunnuksille esimerkiksi Suomeen työn johdosta muuttaville henkilöille lisääntyy, uusia välimerkkejä voidaan ottaa käyttöön jo tätä aikaisemmin.

Etärekisteröinti

VTJkyselyyn liittyvistä asioista ja muutoksista päivitetään tähän tarkemmin myöhemmin.

Etärekisteröintimenettelyssä ulkomaalainen (esimerkiksi Suomeen töihin tai opiskelemaan muuttamassa oleva) henkilö voisi itsepalveluna älypuhelimella rekisteröidä tietonsa väestötietojärjestelmään ja saada suomalaisen henkilötunnuksen jo ennen Suomeen saapumistaan. Rekisteröityjän henkilöllisyys varmistettaisiin etärekisteröintimenettelyssä automaattisesti passin sirun ja kasvojentunnistusohjelman avulla.

Organisaatioasiakkaat pääsevät testaamaan etärekisteröintiä omissa järjestelmissään syksyllä 2022.

Jos organisaatio haluaa etärekisteröinnin osaksi omaa tietojärjestelmäänsä, tarvitsee olemassa olevaa tietolupaa muuttaa. Tietojen mukana tulee uutena tietona tunnistuksen tapa, jonka avulla voidaan erottaa etärekisteröidyt ja muulla tavalla tunnistautuneet.

Tietolupahakemukseen voi tehdä muutoksia syksyllä. Tiedotamme tästä myöhemmin.

Jos organisaatio ei tarvitse etärekisteröintitietoja, sen ei myöskään tarvitse tehdä muutoksia tietolupaansa.

Yksilöintitunnus

VTJkyselyyn liittyvistä asioista ja muutoksista päivitetään tähän myöhemmin.

Uusi yksilöintitunnus olisi täysin henkilötiedoista riippumaton tunnus, josta ei olisi pääteltävissä esimerkiksi henkilön ikää. Uusi yksilöintitunnus lisättäisiin väestötietojärjestelmään jokaiselle henkilölle, jolla on suomalainen henkilötunnus. Tunnuksen pituus olisi 11 merkkiä.

Uudella yksilöintitunnuksella ei korvattaisi henkilötunnusta. Sen sijaan yritykset, yhteisöt ja viranomaiset, jotka eivät esimerkiksi tietosuojasyistä halua tai voi käsitellä henkilötunnuksia, voisivat vapaaehtoisesti ottaa yksilöintitunnuksen käyttöön esimerkiksi työntekijöitä tai asiakkaita yksilöivänä tunnisteena.

Yksilöintitunnuksen käyttöönotto on organisaatiolle vapaaehtoista

Hallituksen esityksessä yksilöintitunnuksen käyttöönotto on organisaatioille vapaaehtoista. Näin ollen kustannuksia syntyy vain organisaatioille, jotka päättävät ottaa yksilöintitunnuksen käyttöön. Kustannukset syntyvät pääosin järjestelmäpäivityksistä. 

Organisaatiot, jotka eivät päätä ottaa uutta yksilöintitunnusta käyttöön, jatkavat henkilötunnuksen käyttöä nykyiseen tapaan.

Milloin uusi yksilöintitunnus otettaisiin käyttöön?

Uusi yksilöintitunnus otettaisiin väestötietojärjestelmässä käyttöön syyskuussa 1.9.2023. Myös muut yhteiskunnan toimijat saisivat halutessaan ottaa yksilöintitunnuksen käyttöön syyskuun 2023 alusta lähtien. Jokainen organisaatio päättäisi kuitenkin sen käyttöönotosta omassa toiminnassaan itse ja määrittelisi itse oman mahdollisen käyttöönottoaikataulunsa.

Henkilötunnusten muutokset 1.1.2027

Vuoden 2027 alusta lähtien sukupuolta ei enää pääteltäisi henkilötunnuksen yksilönumerosta. Yksilönumero on henkilötunnuksessa välimerkin jälkeinen kolminumeroinen luku, joka on tällä hetkellä naisilla parillinen ja miehillä pariton. Muutoksen jälkeen myönnetyissä henkilötunnuksissa yksilönumero olisi satunnainen.

Yhteystiedot

Katso myös

Yleistä tietoa uudistuksesta löydät Valtiovarainministeriön verkkosivuilta sekä Digi- ja väestötietoviraston hankesivulta.