Henkilötunnuksen uudistaminen

Henkilötunnus uudistuu, koska nykyisessä henkilötunnusmallissa tunnuksia on kullekin päivälle rajallinen määrä. Tunnukset ovat käymässä vähiin joiltakin päiviltä. Henkilötunnusten riittävyys varmistetaan uusilla välimerkeillä.

Digi- ja väestötietovirasto huolehtii uudistusten toteuttamisesta viraston tuottamiin palveluihin, jotka ovat laajasti myös muiden organisaatioiden käytössä. Uudistus vaatii toimenpiteitä myös muilta organisaatioilta, joiden järjestelmissä henkilötunnusta käytetään.

Yksityishenkilöiltä uudistus ei vaadi toimenpiteitä. Nykyisistä henkilötunnuksista ei luovuta eli myönnetyt henkilötunnukset pysyvät ennallaan muuttumattomina.

DVV:n arvio uusien välimerkkien käyttöönoton aikataulusta

Tilanne 11/2023: Tämänhetkisen arvion mukaisesti uuden välimerkkiasetuksen mukaisia uusia henkilötunnuksen välimerkkejä annetaan ensimmäisen kerran maaliskuussa 2024. 

Arvio perustuu vuosien 2016-2021 keskimääräiseen antomäärään ja arvioon tulevasta antotarpeesta. Jos tarve henkilötunnuksille esimerkiksi Suomeen työn johdosta muuttaville henkilöille lisääntyy, uusia välimerkkejä voidaan ottaa käyttöön jo tätä aikaisemmin.

Henkilötunnusten riittävyys varmistetaan uusilla välimerkeillä

Henkilötunnus muodostuu syntymäajasta, yksilönumerosta ja tarkistusmerkistä. Yksilönumerolla erotetaan toisistaan henkilöt, joilla on sama syntymäaika.

Yksilönumeron antamista varten väestötietojärjestelmään talletetaan henkilön sukupuolitiedoksi mies tai nainen. Yksilönumero muodostuu välimerkistä ja kolminumeroisesta luvusta, joka on miespuolisilla pariton ja naispuolisilla parillinen.

Henkilötunnusten riittävyys varmistetaan ottamalla käyttöön uusia välimerkkejä. Uusien välimerkkien käyttöönoton jälkeen henkilötunnus ei ole enää yksilöivä ilman välimerkkiä. Aiemmin järjestelmissä on voinut jättää huomioimatta välimerkin, mutta uusien välimerkkien käyttöönoton jälkeen näin ei enää voi toimia. Esimerkiksi kuvitteelliset henkilötunnukset 100190-999P tai 100190Y999P olisivat eri henkilöiden eli välimerkki voi joissakin tapauksissa olla ainoa ero.

Uudistuksen jälkeen välimerkkinä on

  • vuonna 2000 tai sen jälkeen syntyneillä kirjaimet nykyinen A ja uudet B, C, D, E, F.
  • 1900-luvulla syntyneillä nykyinen yhdysmerkki (-) tai uudet kirjaimet Y, X, W, V, U.
  • 1800-luvulla syntyneillä nykyinen plusmerkki (+), ei uusia välimerkkejä.

Testaa uudenlaista henkilötunnusta

Excel-taulukosta löytyy kuvitteellisia testihenkilöitä, joilla on uudenlaiset välimerkit. Aineistolla voitte testata, miten uudet henkilötunnukset toimivat omassa järjestelmässänne. 

Lainsäädäntö ja aikataulu

Uudistuksen toteutuminen edellyttää lainsäädäntömuutoksia ja lainsäädäntö määrittelee aikataulun.

  • 1.1.2023 astui voimaan asetus uusista välimerkeistä, joka mahdollistaa ratkaisun henkilötunnusten riittävyyteen väestötietojärjestelmässä.
  • Eduskunnalle jätettiin 15.9.2022 lakiesitys. Lakiesityksen mukaan etärekisteröinti ja yksilöintitunnus olisi otettu käyttöön väestötietojärjestelmässä 1.9.2023. Lakiesityksen mukaan uudet henkilötunnukset olisivat olleet sukupuolineutraaleja 1.1.2027 alkaen.
  • Eduskunta ei ehtinyt käsitellä henkilötunnuksen uudistuksen mahdollistavia lakiesityksiä ennen istuntokauden loppua keväällä 2023. Välimerkkiuudistus toteutuu, sillä siitä on päätetty jo aiemmin. Lue lisää tiedotteesta.

Lisätietoa

Yleisissä henkilötunnusuudistuksiin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä osoitteeseen [email protected]

Yleistä tietoa uudistuksesta löydät Digi- ja väestötietoviraston hankesivulta.

Usein kysytyt kysymykset

Alla vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin henkilötunnuksen uudistamiseen liittyen.