Henkilötunnuksen välimerkkiuudistus

Henkilötunnuksia oli aiemmin päivä- ja sukupuolikohtaisesti käytössä hyvin rajallisesti, koska henkilötunnuksen välimerkkiä ei ennen vuotta 2023 pidetty erottelevana merkkinä tunnusta annettaessa, toisin sanoen aiemmilla vuosisadoilla samana päivänä syntyneille annettuja yksilönumeroja ei annettu yksilönumeroksi vastaavana päivänä myöhemmillä vuosisadoilla syntyneille.

Henkilötunnuksen välimerkki muuttui erottelevaksi asetusmuutoksella vuonna 2023. Samalla mahdollistettiin myös aiempien välimerkkien lisäksi uusien kirjainten käyttöönotto yksitellen entisten sarjojen loppuessa 1900- ja 2000-luvuilla syntyneillä. Uusilla välimerkeillä varmistettiin henkilötunnusten riittävyys. 

Digi- ja väestötietovirasto on huolehtinut välimerkkiuudistuksen toteuttamisesta viraston tuottamiin palveluihin, jotka ovat laajasti myös muiden organisaatioiden käytössä. Uudistus vaatii kuitenkin toimenpiteitä myös muilta organisaatioilta, joiden järjestelmissä henkilötunnusta käytetään.

Yksityishenkilöiltä uudistus ei vaadi toimenpiteitä. Nykyiset henkilötunnukset pysyvät ennallaan.  

Henkilötunnusten riittävyys on varmistettu uusilla välimerkeillä

Henkilötunnus muodostuu syntymäajasta, yksilönumerosta ja tarkistusmerkistä. Yksilönumerolla erotetaan toisistaan henkilöt, joilla on sama syntymäaika.

Yksilönumeron antamista varten väestötietojärjestelmään talletetaan henkilön sukupuolitiedoksi mies tai nainen. Yksilönumero muodostuu välimerkistä ja kolminumeroisesta luvusta, joka on miespuolisilla pariton ja naispuolisilla parillinen.

Henkilötunnusten riittävyys on varmistettu siten, että henkilötunnuksessa on mahdollista ottaa käyttöön uusia välimerkkejä. Uusien välimerkkien käyttöönoton jälkeen henkilötunnus ei ole enää yksilöivä ilman välimerkkiä. Vuoteen 2023 asti on voinut jättää huomioimatta välimerkin, mutta näin ei voi enää toimia. Esimerkiksi kuvitteelliset henkilötunnukset 100190-999P tai 100190Y999P olisivat eri henkilöiden eli välimerkki voi joissakin tapauksissa olla ainoa ero.

Henkilötunnuksissa mahdolliset välimerkit: 

  • vuonna 2000 tai sen jälkeen syntyneillä kirjaimet A, B, C, D, E, F.
  • 1900-luvulla syntyneillä nykyinen yhdysmerkki (-) tai kirjaimet Y, X, W, V, U.
  • 1800-luvulla syntyneillä plusmerkki (+). 

Testaa uudenlaista henkilötunnusta

Excel-taulukosta löytyy kuvitteellisia testihenkilöitä, joilla on uudenlaiset välimerkit. Aineistolla voitte testata, miten uudet henkilötunnukset toimivat omassa järjestelmässänne. 

Lainsäädäntö

1.1.2023 astui voimaan uudet välimerkit mahdollistava väestötietojärjestelmästä annetun asetuksen 2 §:n muutos (128/2010)

Laki väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista

Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä

Aiemmin valmistelussa oli henkilötunnuksen muuttaminen sukupuolineutraaliksi sekä etärekisteröinti ja uusi yksilöintitunnus. Nämä uudistukset eivät edenneet. 

Lisätietoa

Yleisissä uusiin välimerkkeihin liittyvissä kysymyksissä: hetu-uudistus(a)dvv.fi

DVV:n palveluiden yhteystiedot

Yleistä tietoa henkilötunnuksesta

Usein kysytyt kysymykset

Alla vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin henkilötunnuksen välimerkkiuudistukseen liittyen.