Hyppää sisältöön

Uudet välimerkit takaavat henkilötunnusten riittävyyden tulevaisuudessa – ensimmäiset uudenlaiset henkilötunnukset myönnetään arviolta vuoden päästä

Julkaisuajankohta 5.5.2023 12.04
Tiedote

Digi- ja väestötietovirasto arvioi nykyisten henkilötunnusten riittävän vielä noin vuodeksi. Sen jälkeen myönnettävissä henkilötunnuksissa otetaan käyttöön uusia välimerkkejä. Jo myönnetyt henkilötunnukset eivät muutu.

Henkilötunnusta käytetään henkilöiden yksilöintiin viranomaisten ja monien yksityisten toimijoiden rekistereissä ja tietojärjestelmissä sekä näiden välisessä tietoliikenteessä. Henkilötunnuksen avulla voidaan muun muassa varmistaa, että tietoja rekisteröidään juuri oikealle henkilölle.

– Nykyisessä henkilötunnusmallissa tunnuksia on kullekin syntymäpäivälle rajallinen määrä ja tunnukset ovat käymässä vähiin joiltakin päiviltä, ylijohtaja Timo Salovaara Digi- ja väestötietovirastosta kertoo. 

Tämän vuoden alussa astui voimaan asetus, joka mahdollistaa uusien välimerkkien käyttöönoton ja varmistaa henkilötunnusten riittävyyden tulevaisuudessa. Digi- ja väestötietovirasto jatkaa nykymuotoisten henkilötunnusten myöntämistä niin pitkään kuin niitä riittää.

Ensimmäiset henkilötunnukset uusilla välimerkeillä myönnetään arviolta toukokuussa 2024

Digi- ja väestötietovirasto arvioi tällä hetkellä, että uusia henkilötunnuksen välimerkkejä annetaan ensimmäisen kerran toukokuussa 2024. Digi- ja väestötietovirasto päivittää arviota kuukausittain ja arvioitu käyttöönottoaika on nähtävissä dvv.fi-sivustolla.

– Arvio uusien välimerkkien käyttöönoton aikataulusta perustuu vuosien 2016-2021 keskimääräiseen antomäärään ja arvioon tulevasta tarpeesta. Jos tarve henkilötunnuksille esimerkiksi työperäisen maahanmuuton seurauksena lisääntyy, uusia välimerkkejä voidaan ottaa käyttöön jo tätä aikaisemmin, Timo Salovaara kertoo.

Henkilötunnuksen uudet välimerkit

Uudistuksen jälkeen välimerkkinä on

  • Vuonna 2000 tai sen jälkeen syntyneillä kirjaimet nykyinen A ja uudet B, C, D, E, F.
  • 1900-luvulla syntyneillä nykyinen yhdysmerkki (-) tai uudet kirjaimet Y, X, W, V, U.
  • 1800-luvulla syntyneillä nykyinen plusmerkki (+), ei uusia välimerkkejä.

Asetuksella henkilötunnukseen sisältyvä välimerkki tulee myös yksilöiväksi osaksi tunnusta eli henkilötunnukset voi jatkossa erottaa toisistaan pelkästään eri välimerkki. 

Aiemmin järjestelmissä on voinut jättää huomioimatta välimerkin, mutta uusien välimerkkien käyttöönoton jälkeen näin ei enää voi toimia. Esimerkiksi kuvitteelliset henkilötunnukset 100190-999P tai 100190Y999P olisivat eri henkilöiden eli välimerkki voi joissakin tapauksissa olla ainoa ero.

Organisaatioiden pitää varmistaa järjestelmien valmius käsitellä uudenlaisia henkilötunnuksia

– Kaikkien organisaatioiden, joiden järjestelmissä henkilötunnuksia käytetään, pitää valmistautua muutoksiin hyvissä ajoin.  Näin varmistetaan, että henkilöiden tietojen käsittely toimii jatkossakin ongelmitta eri järjestelmissä, Timo Salovaara korostaa.

Digi- ja väestötietoviraston sivustolla on saatavilla aineisto tietojärjestelmien testaamista varten. Aineistosta löytyy kuvitteellisia testihenkilöitä, joilla on henkilötunnuksissa uudenlaiset välimerkit.

Digi- ja väestötietovirasto huolehtii henkilötunnuksen uudistuksen toteuttamisesta tunnuksia antavan väestötietojärjestelmän lisäksi myös muihin viraston tuottamiin palveluihin, kuten Suomi.fi-palveluihin. Viraston palvelut ovat laajasti myös muiden organisaatioiden käytössä. 

Henkilötunnuksen muut uudistukset keskeytyivät

Digi- ja väestötietovirasto valmisteli aiemmin myös muita muutoksia henkilötunnukseen edellisen hallitusohjelman mukaisesti. Eduskunta ei ehtinyt käsitellä henkilötunnuksen muita muutoksia mahdollistavia lakiesityksiä ennen istuntokauden loppua. Näin ollen vain välimerkkiuudistus toteutuu, sillä siitä päätettiin jo aiemmin. 

– Meillä on valmius jatkaa henkilötunnusjärjestelmän laajempien muutosten valmistelua, jos uusi hallitus niin linjaa. Laajempi uudistus mahdollistaisi muun muassa maahanmuuttajien sähköisen tunnistamisen ja asioinnin aloittamisen jo lähtömaassa ennen Suomeen muuttoa, Timo Salovaara kertoo.

Henkilötunnuksen uudistus on osa valtiovarainministeriön hanketta.

Lue lisää henkilötunnuksen uudistamisesta.

Organisaatioiden edustajat voivat ottaa yhteyttä Digi- ja väestötietovirastoon ja saada tukea uudenlaisen henkilötunnuksen käyttöönottoon valmistautumiseen. Lisätietoa saa osoitteista [email protected] ja [email protected].

Hetu-uudistus henkilötunnus