Väestötietojen käytön edellytykset

Nämä ehdot koskevat kaikkia väestötietojen käyttäjiä. Luethan siis ehdot huolella ennen väestötietopalveluiden käyttöönottoa. 

Väestötietojärjestelmän tiedot eivät ole julkisia. Väestötietojärjestelmän tietojen käyttö edellyttää aina tietolupaa, jonka Digi- ja väestötietovirasto myöntää käyttäjäorganisaatiolle. Tietoluvan on noudatettava lakia väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista (661/2009). 

Lisäksi käyttäjäorganisaation on sitouduttava tietoluvan ehtoihin:   

  • Väestötietojärjestelmän tietoja käsiteltäessä on noudatettava tietosuojaa ja tietojenkäsittelyn turvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä sekä viranomaisten määräyksiä.  

  • VTJ-tietoja ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle, ellei edelleen luovutuksesta ole säädetty laissa. 

  • Väestötietojärjestelmästä saatuja tietoja saa tallettaa omaan rekisteriin vain, mikäli käyttäjäorganisaatiolla on siihen tietosuojalain tai muun lain mukaan oikeus.  

Digi- ja väestötietovirastolla on oikeus vaatia väestötietoja käyttävältä organisaatiolta kirjallinen selvitys tietojen turvallisesta käsittelystä muun muassa silloin, kun tietoja luovutetaan teknisen käyttöyhteyden avulla. 

Tietojen luovuttamisesta veloitetaan palvelukohtaiset maksut, jotka valtiovarainministeriö on määrittänyt. Hinnoittelu perustuu pääsääntöisesti luovutettujen tietoyksiköiden eli tietojen lukumäärään. Tarkempaa tietoa hinnoista saat kunkin palvelun sivuilta. 

 

 

Suomen väkiluku 5 631 879