Väestötietojen käytön edellytykset

Väestötietojärjestelmän tiedot eivät ole julkisia. Niiden käyttö edellyttää aina Digi- ja väestötietoviraston käyttäjäorganisaatiolle myöntämää tietolupaa.

Väestötietojärjestelmän tietojen käyttö edellyttää aina Digi- ja väestötietoviraston käyttäjäorganisaatiolle myöntämää, väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain (661/2009) mukaista tietolupaa sekä käyttäjäorganisaation sitoutumista tietoluvan ehtoihin.  

Väestötietojärjestelmän tietoja käsiteltäessä on noudatettava tietosuojaa ja tietojenkäsittelyn turvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaisten määräyksiä. Väestötietojärjestelmästä saatuja tietoja ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman Digi- ja väestötietoviraston tapauskohtaisesti myöntämää lupaa. Väestötietojärjestelmästä saatuja tietoja saa tallettaa omaan rekisteriin vain, mikäli käyttäjäorganisaatiolla on siihen tietosuojalain tai muun lain mukaan oikeus.

Digi- ja väestötietovirastolla on oikeus vaatia käyttäjäorganisaatiolta kirjallinen selvitys tietojenkäsittelyn turvallisuuden järjestelyistä mm. silloin, kun tietoja luovutetaan teknisen käyttöyhteyden avulla.

Tietojen luovuttamisesta veloitetaan valtiovarainministeriön asetuksella määrätyt palvelukohtaiset maksut. Hinnoittelu perustuu pääsääntöisesti luovutettujen tietoyksiköiden lukumäärään.

Katso myös

Väestötietojärjestelmän turvakiellon käytännesäännöt