Palvelutietovaranto

Suomi.fi-palvelutietovaranto (ptv) on keskitetty tietovaranto, johon organisaatiot tuottavat yhdenmukaisesti tiedot tarjoamistaan palveluista ja niiden asiointikanavista. Kun organisaatio on kuvannut tiedot palveluistaan Suomi.fi-palvelutietovarantoon, niitä voi päivittää suoraan Palvelutietovarantoon osana normaalia palvelutuotantoa. Palvelutietovarantoon päivitettyjä tai siihen integroituja tietoja voi käyttää hyväksi avoimen rajapinnan avulla missä tahansa verkkopalvelussa. Esimerkiksi kaikki julkisen hallinnon organisaatiot kuvaavat palvelunsa Palvelutietovarantoon, josta ne tuodaan kansalaisten ja yritysten nähtäville Suomi.fi-verkkopalveluun.

Organisaatio kuvaa palvelunsa yhteisen tietomallin mukaisesti. Jokainen palvelujaan kuvaava organisaatio on velvollinen tekemään kuvailutyön ja sen jälkeen tapahtuvan tietojen ylläpidon itse. Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016) velvoittaa julkishallinnon organisaatioita kuvaamaan palvelunsa Suomi.fi-palvelutietovarantoon.

Toimikaa näin

Palvelutietovarannon käyttöönotto tapahtuu yhteistyössä Digi- ja väestötietoviraston kanssa. Käyttöönotto aloitetaan kirjautumalla Palveluhallintaan, täyttämällä käyttöönoton edellytykset -lomake ja tekemällä käyttölupahakemus sekä hyväksymällä käyttöehdot.

Tutustukaa palveluun ja aloittakaa käyttöönotto Suomi.fi-palveluhallinnassa. Kaiken Palvelutietovarannon käyttöön liittyvän ohjeistuksen löydätte Suomi.fi-palveluhallinnasta Tuki ja asiakaspalvelu -osiosta.

Siirtykää Suomi.fi-palveluhallintaan

Hinta

Palvelutietovarannon käyttö on maksutonta. Organisaatio vastaa itse palvelutietojensa ylläpidosta.

Linkit asiaan liittyviin lakeihin

Palvelutietovarannon käyttövelvollisuudesta- ja oikeudesta säädetään laissa hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016).