Palvelutietovaranto

Palvelutietovaranto (PTV) on valtakunnallinen keskitetty tietovaranto, johon kunnat, hyvinvointialueet, valtio ja yksityinen sektori kuvaavat asiakaslähtöisesti palvelunsa ja niiden asiointikanavat.

Palvelutietovarannon sisältö on avointa dataa, eli se on avoimen rajapinnan kautta käytettävissä missä tahansa, esimerkiksi verkkopalveluissa, chatboteissa ja karttapalveluissa. Kaikki PTV:hen kuvatut sisällöt näytetään myös Suomi.fi-verkkopalvelussa.

Digi- ja väestötietovirasto tuottaa PTV-sovelluksen sekä avoimet rajapinnat ja kukin PTV:n käyttöön ottava organisaatio vastaa omien palvelukuvaustensa tuottamisesta, ylläpidosta ja kehittämisestä PTV-tietomallin ja käyttöehtojen mukaisesti.

Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016) velvoittaa julkishallinnon organisaatioita kuvaamaan palvelunsa Suomi.fi-palvelutietovarantoon. Muilla toimijoilla on PTV:n käyttöoikeus.

Toimikaa näin

Tutustukaa palveluun ja aloittakaa käyttöönotto Suomi.fi-palveluhallinnassa. Kaiken Palvelutietovarannon käyttöön liittyvän ohjeistuksen löydätte Suomi.fi-palveluhallinnasta Tuki ja asiakaspalvelu -osiosta.

Siirtykää Suomi.fi-palveluhallintaan

Hinta

Palvelutietovarannon käyttö on maksutonta. Organisaatio vastaa itse palvelutietojensa ylläpidosta.

Linkit asiaan liittyviin lakeihin

Palvelutietovarannon käyttövelvollisuudesta- ja oikeudesta säädetään laissa hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016).

 

 

Suomen väkiluku 5 635 667