Näin ilmoitat edunvalvontaa tarvitsevasta henkilöstä 

Voit tehdä ilmoituksen henkilöstä, joka mielestäsi tarvitsee edunvalvontaa. Ilmoituksen tekeminen edellyttää, että henkilö ei sairautensa, heikentyneen terveydentilansa tai muun vastaavan syyn takia pysty itse huolehtimaan asioistaan eikä hänen asioitaan voida hoitaa asianmukaisesti edunvalvontaa kevyemmillä vaihtoehdoilla. Voit tehdä ilmoituksen salassapitosäännöksistä huolimatta.  

Edunvalvoja voi määräyksen mukaan hoitaa 

 • toisen henkilön omaisuutta ja taloudellisia asioita toistaiseksi 

 • toisen henkilön omaisuutta ja taloudellisia asioita vain tietyn ajan, esimerkiksi kahden vuoden ajan 

 • vain yksittäisen tehtävän, kuten kiinteistön myynnin tai perinnönjaon. 

Vaikka edunvalvoja määrätään hoitamaan omaisuutta ja taloudellisia asioita, hänen täytyy huolehtia myös päämiehensä asianmukaisen hoidon ja huolenpidon järjestämisestä. Jos tavanomainen edunvalvonta ei riitä turvaamaan esimerkiksi asianmukaista hoitoa ja asumista, edunvalvoja voidaan määrätä edustamaan päämiestään myös tämän henkilöä koskevassa asiassa eli esimerkiksi päättämään hänen hoidostaan. Tämä on mahdollista vain, jos henkilö itse ei ymmärrä asiaa.  

Voit ehdottaa edunvalvojaksi yksityishenkilöä, kuten ilmoituksen kohteen sukulaista tai muuta läheistä henkilöä, jos hän suostuu ja sopii tehtävään. Edunvalvoja voi olla myös yleinen edunvalvoja, joka hoitaa työkseen useiden henkilöiden taloudellisia asioita. 

Muista, että  

 • edunvalvoja antaa meille vuosittain tilin, jotta voimme seurata hänen toimintaansa 

 • edunvalvojalla on oikeus saada kohtuullinen palkkio ja korvaus tehtävästä aiheutuneista kuluista 

 • edunvalvoja ei saa kertoa päämiehensä asioista muille ilman päämiehen lupaa. 

Lue lisää edunvalvojan tehtävistä. 

Toimi näin  

1. Selvitä, voiko henkilön asioita hoitaa edunvalvontaa kevyemmillä vaihtoehdoilla. Edunvalvojan määrääminen ei ole nopea prosessi.  

2. Jos kevyemmät vaihtoehdot eivät ole käytettävissä, täytä ilmoitus edunvalvontaa tarvitsevasta henkilöstä. Ei haittaa, vaikka et tietäisi vastausta kaikkiin lomakkeen kohtiin.  

 • Muista kuitenkin perustella, miksi ilmoituksen kohde tarvitsee edunvalvojaa. Huomaa, että pelkkä sairaus tai palvelutalossa asuminen eivät ole riittäviä perusteluita, jos henkilön asiat tulevat muutoin asianmukaisesti hoidetuiksi.  

 • Olisi hyvä, jos pystyisit kertomaan ilmoituksen kohdetta hoitavan lääkärin yhteystiedot mahdollisimman tarkasti, jotta voimme pyytää häneltä lääkärinlausunnon.  

 • Ota myös kantaa, kuka edunvalvojaksi voisi ryhtyä. Jos ehdotat yksityishenkilöä, keskustele asiasta ensin hänen kanssaan.  

Tee ilmoitus verkkolomakkeellamme

Tarvitset verkkolomakkeen käyttöön verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen.

Yksityishenkilön tekemä ilmoitus:

Ilmoitus edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä -verkkolomake

Ammattihenkilön tekemä ilmoitus:

Ammattihenkilön ilmoitus edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä -verkkolomake

Etkö pysty hoitamaan asiaasi verkossa?

 1. Täytä ilmoitus edunvalvonnan tarpeessa ilmeisesti olevasta henkilöstä (pdf)

 2. Lähetä ilmoitus meille osoitteeseen Digi- ja väestötietovirasto / Holhoustoimi, PL 1004, 00531 Helsinki.

Nopeutat asian käsittelyä, jos pystyt toimittamaan samalla seuraavat asiakirjat: 

3. Käsittelemme ilmoituksesi ja selvitämme, tarvitseeko ilmoituksen kohde edunvalvontaa.  

 • Jos pidämme edunvalvontaa tarpeellisena, teemme asiasta hakemuksen käräjäoikeudelle. Käräjäoikeus ratkaisee, määrätäänkö ilmoituksen kohteelle edunvalvoja vai ei. Huomaa, että sinulle ei ilmoittajana kerrota, miten asian käsittely etenee. 

 • Jos emme pidä edunvalvontaa tarpeellisena, silloin kerromme asiasta sinulle. 

4. Käräjäoikeus ratkaisee asian.  

 • Jos käräjäoikeus määrää ilmoituksen kohteelle edunvalvojan, ilmoituksen kohde ja hänelle nimitetty edunvalvoja saavat asiasta tiedon. 

 • Jos käräjäoikeus ei määrää edunvalvojaa, ilmoituksen kohde saa asiasta tiedon. 

Hinta 

Palvelu on ilmoituksen tekijälle maksuton. Sen sijaan se on yleensä maksullinen ilmoituksen kohteelle. 

 • Käräjäoikeudelle tekemämme hakemus, joka johtaa edunvalvojan määräämiseen, 172 €/hakemus 
 • Käräjäoikeudelle tekemämme hakemus, joka johtaa edunvalvojan määräämiseen ja jonka käsittely edellyttää työntekijämme läsnäoloa käräjäoikeuden istunnossa, 344 €/hakemus  

Maksua ei peritä, jos ilmoituksen kohteena olevan henkilön nettotulot (sisältää erilaiset sosiaalietuudet) ovat vähemmän kuin 8 147 euroa vuodessa. 

Käsittelyaika 

Keskimääräinen käsittelyaika on 6 kuukautta.  

Käsittelemme asiat pääsääntöisesti saapumisjärjestyksessä. Käsittelyaika pitenee, jos liitteenä ei ole kaikkia tarvittavia selvityksiä. 

Usein kysyttyä 

Tarvitsetko apua?

Puhelinpalvelu:  suomeksi 0295 536 256 ja ruotsiksi 0295 536 305.

Palveluajat: ma–pe 9–15.

Chat-palvelumme on käytössä näillä sivuilla arkisin kello 9–15.

 

 

Suomen väkiluku 5 635 516