Tietoa valtuuttajan läheisille ja ohjeita ongelmatilanteisiin 

Edunvalvontavaltuutus tehdään sen varalle, ettei tulevaisuudessa enää kykenisi hoitamaan omia asioitaan. Usein valtuuttaja valtuuttaa perheenjäsenensä. Valtuutetuksi voi kuitenkin nimetä kenet tahansa yksityishenkilön, joten läheisesi on voinut valtuuttaa tehtävään myös jonkun lähipiirinsä ulkopuolisen. 

Huomioi nämä, jos läheisesi on tehnyt edunvalvontavaltuutuksen: 

  • Läheisesi valtuuttama henkilö on velvollinen pitämään salassa tiedot, joita hän valtuuttajasta saa tehtävää hoitaessaan. Hän ei siis voi kertoa valtuuttajan lähipiirille kaikkia tehtäväänsä liittyviä asioita, jos valtuuttaja ei ole antanut siihen erillistä suostumusta. 
  • Valtuutettu voi toimia ja edustaa valtuuttajaansa niissä asioissa, jotka on määritelty edunvalvontavaltakirjassa. 
  • Edunvalvontavaltakirjasta käyvät ilmi valtuutetun velvollisuudet raportointiin, kuten vuositilin tai päätöstilin antamiseen. Kaikki valtuutetut ovat velvollisia antamaan omaisuusluettelon meille, kun valtuutus on vahvistettu. 

Läheiseni on pyytänyt minua valtuutetuksi. Mihin sitoudun? 

Lue lisää valtuutetun tehtävistä

Kysytäänkö mielipidettäni valtuuttajan läheisenä valtuutuksen vahvistamisvaiheessa? 

Kysymme lähtökohtaisesti valtuuttajan ja hänen aviopuolisonsa mielipidettä (kuuleminen) ennen kuin teemme päätöksen valtuutuksen vahvistamisesta.  

Voimme kysyä myös muiden valtuuttajan läheisten mielipidettä tarvittaessa. Tarkoituksenamme on selvittää, tietävätkö he seikkoja, jotka voisivat vaikuttaa valtuutuksen vahvistamiseen. Valtuutuksen vahvistaminen ei kuitenkaan edellytä läheisten suostumusta. 

Olen tyytymätön valtuutetun toimintaan. Mitä voin tehdä? 

Eri tahojen kesken voi syntyä eriäviä näkemyksiä, miten valtuuttajan asioita täytyisi hoitaa. Tällaisia tilanteita voi tulla erityisesti, jos kaikki osapuolet eivät tunne valtuutetun tehtäviä ja roolia riittävän hyvin. Myös valtuutetun salassapitovelvollisuus voi aiheuttaa epäluottamusta. Lisäksi on otettava huomioon, mitä tehtäviä valtuuttaja on määrännyt valtuutetulle edunvalvontavaltakirjassa. 

Epäselvissä tilanteissa keskustele ensin valtuutetun kanssa.  

Jos asia ei ratkea puhumalla, voit ottaa meihin yhteyttä.  

Voit myös tehdä meille kantelun valtuutetun toiminnasta, jossa kerrot ja perustelet, miksi valtuutettu ei ole mielestäsi toiminut asianmukaisesti. 

Tarvitsetko apua?

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin edunvalvontavaltuutuksesta.

Puhelinpalvelu:  suomeksi 0295 536 256 ja ruotsiksi 0295 536 305.

Palveluajat:

  • ma–pe 9–15

Chat-palvelumme on käytössä näillä sivuilla arkisin kello 9–15.

 

 

Suomen väkiluku 5 631 644