Yksityissektorin tietopalvelut: poiminnat ja rekisteripäivitykset 

Yksityissektorin tietopalvelut on tarkoitettu yksityiselle yritykselle tai yhteisölle, joka tarvitsee väestötietojärjestelmästä tietoa esimerkiksi asiakasrekisterin päivitykseen tai suoramarkkinointiin. Palvelut tilataan suoraan Digi- ja väestötietoviraston yhteistyökumppaneilta, joille Digi- ja väestötietovirasto on ulkoistanut näiden palveluiden tuottamisen. Väestötietojärjestelmän tiedot eivät ole julkisia ja päätökset tietojen luovutuksista tekee Digi- ja väestötietovirasto. 

Yksityisille yrityksille ja yhteisöille on tarjolla kahdenlaisia tietopalveluja:  

  • Päivityspalvelun avulla yritykset ja yhteisöt voivat päivittää asiakasrekisterinsä kertapäivityksenä tai pitää ajantasaisena jatkuvalla päivityksellä.   

  • Poimintapalvelun tietoja voidaan käyttää esimerkiksi suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin.  

Poiminnat ja päivitykset ovat massamuotoisia. Massamuotoisuudella tarkoitetaan sitä, että päivitetään rekistereitä ja poimitaan henkilö- ja rakennusjoukkoja väestötietojärjestelmän tiedoilla. Luovutettavat tietosisällöt räätälöidään hakijan tarpeen mukaan.  

Yksittäisiä henkilöitä koskevat tiedustelut tai tietopyynnöt eivät kuulu tämän palvelun piiriin. Jos tarvitset yksittäisiä tietoja, tutustu VTJkysely-selainsovellukseen ja VTJkysely-rajapintaan.  

Mitä päivityspalvelu sisältää 

Päivityspalvelun avulla yritykset ja yhteisöt voivat päivittää asiakasrekisterinsä kertapäivityksenä tai pitää ne ajantasaisina jatkuvalla päivityksellä. Asiakasrekisteriin voidaan päivittää väestötietojärjestelmästä esimerkiksi muuttuneet nimet ja osoitteet sekä merkitä mahdollinen kuolintieto.   

Mitä poimintapalvelu sisältää 

Poimintapalveluiden avulla yritykset ja yhteisöt voivat saada väestötietojärjestelmästä halutun kohderyhmän osoitteet esimerkiksi suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.   

Poimintojen perusteena voidaan käyttää erilaisia väestötietojärjestelmän muuttujia asiakkaan tarpeiden mukaan.  

  • Poiminnoissa voidaan käyttää henkilötietoja, kuten henkilön nimeä, ikää, sukupuolta, äidinkieltä, osoitetta, kotikuntaa tai ammattia. 

  • Rakennustietojen osalta poiminnoissa voidaan käyttää esimerkiksi rakennuksen käyttötarkoitusta, lämmitystapaa- ja ainetta, verkostoihin liittymistä, rakennuslupaa tai sijaintia. 

Valitusta kohderyhmästä voidaan poimia haluamanne kokoinen otos joko tasaväliotannalla tai eri ryhmiä painottaen. Poiminta voidaan kohdentaa myös omaan rekisteriinne. Poiminnoista voidaan poistaa päällekkäiset nimet ja osoitteet ja siten estää moninkertaiset postilähetykset samalle henkilölle tai samaan talouteen.  

Poiminnan kohderyhmän osoitetietoja ei koskaan luovuteta suoraan asiakkaalle, vaan suoramarkkinointimateriaalin toimittaa kolmas osapuoli.  

Toimi näin

Yritysten ja yhteisöjen poiminta- ja päivityspalvelut tilataan suoraan Digi- ja väestötietoviraston yhteistyökumppaneilta. Yhteistyökumppanit antavat lisätietoa muun muassa palveluiden hinnoittelusta. Palvelun kokonaishinta koostuu Digi- ja väestötietoviraston hinnasta sekä yhteistyökumppanin hinnasta.

Päivityspalveluiden tilaaminen ja käyttö vaatii Digi- ja väestötietoviraston myöntämää tietolupaa sekä organisaation sitoutumista luvan ehtoihin. Yhteistyökumppanit hoitavat asiakkaan puolesta koko prosessin ja hakevat tarvittavaa tietolupaa Digi- ja väestötietovirastolta asiakkaan puolesta valtakirjan avulla.

Yhteistyökumppaneiden yhteystiedot

Dun & Bradstreet Marketing Oy
Alvar Aallon katu 5 C
00100 HELSINKI
Veronica Andersson
+358 40 823 2934
[email protected]

Posti Jakelu Oy
PL 7
00011 Posti
Ari Määttälä
+358 50 475 5294
[email protected]

Lisätietoja

Käsittelyaika

Yritysten ja yhteisöjen tietolupahakemukset käsitellään noin viidessä päivässä. Digi- ja väestötietoviraston yhteistyökumppanit toimittavat teille tilaamanne tiedot.

Katso myös

Huomioikaa, että väestötietojärjestelmän tiedot eivät ole julkisia. Tutustukaa lisää:

 

 

Suomen väkiluku 5 634 472