Ohjeet toimikorttisopimuksen tekemiseen


Tämän sivun ohjeet on tarkoitettu niiden organisaatioiden käyttöön, jotka tekevät DVV:n kanssa toimikorttisopimuksen. Ohjeet on jaoteltu asiakasryhmittäin.