Tunnistus

Tunnistus-palvelu on julkishallinnon yhteinen järjestelmäratkaisu sähköiseen tunnistautumiseen. Palvelun avulla organisaatiot voivat tarjota tunnistautumis- ja kertakirjautumismahdollisuuden omille asiakkailleen asiointipalveluissaan.

Lakisääteisiä tehtäviä hoitavat organisaatiot ovat velvoitettuja palvelun käyttöön, eli valtion hallintoviranomaisten ja virastojen, laitosten ja liikelaitosten sekä kunnallisten viranomaisten tulee tarjota lakisääteisiin palveluihin liittyvä tunnistautuminen Suomi.fi-tunnistus -palvelulla. Yksityinen sektori voi hyödyntää palvelua ainoastaan silloin, mikäli sille on ulkoistettu jokin lakisääteinen tehtävä.

Palvelu mahdollistaa vahvan tunnistautumisen verkossa mobiilivarmenteella, verkkopankkitunnuksilla sekä varmennekorteilla (henkilökortti, organisaatiokortti, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikortti).

Kotimaisten tunnistusvälineiden lisäksi palveluun on mahdollista kirjautua käyttäen eurooppalaisia eIDAS-tunnistusvälineitä.

Suomi.fi-tunnistus kytketään osaksi julkishallinnon organisaation asiointipalvelua. Tunnistuksen avulla loppukäyttäjät voivat tunnistautua organisaation omiin digitaalisiin asiointipalveluihin. Organisaatio voi itse päättää minkä varmuustason tunnistusvälineitä se haluaa ottaa käyttöön.

Digi- ja väestötietovirasto ylläpitää palvelun tunnistusvälinevalikoimaa ja vastaa mahdollisista sopimuksista tunnistusvälineiden tarjoajien kanssa. Kaikki tunnistusvälineet ovat asiointipalveluiden käytettävissä yhdenmukaisen teknisen rajapinnan kautta.

Tunnistus-palvelun käyttöönotto edellyttää, että asiakasorganisaatio tekee teknisen integraation omasta asiointipalvelustaan Tunnistus-palveluun.

Palvelu toimii suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Toimikaa näin

Suomi.fi-tunnistus -palvelun käyttöönotto tapahtuu yhteistyössä Digi- ja väestötietoviraston kanssa. Käyttöönotto aloitetaan kirjautumalla Palveluhallintaan, täyttämällä Käyttöönoton edellytykset -lomake ja tekemällä käyttölupahakemus. Tutustukaa Tunnistus-palveluun ja aloittakaa käyttöönotto Suomi.fi-palveluhallinnassa:

Siirtykää Suomi.fi-palveluhallintaan

Hinta

Palvelun käyttö on maksutonta. Asiakasorganisaatio vastaa itse asiointipalveluunsa tehtävistä muutoksista ja käyttöönotosta aiheutuvista kustannuksista. Kustannukset ja tunnistusvälinesopimukset hoidetaan keskitetysti palvelun tarjoavassa Väestörekisterikeskuksessa.

Linkit asiaan liittyviin lakeihin

Organisaatioiden velvollisuudesta käyttää Tunnistus-palvelua säädetään laissa hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016).

eIDAS-tunnistautuminen

Suomen väkiluku 5 544 514