Tunnistus

Tunnistus-palvelu on julkishallinnon yhteinen järjestelmäratkaisu sähköiseen tunnistautumiseen. Palvelun avulla organisaatiot voivat tarjota tunnistautumis- ja kertakirjautumismahdollisuuden omille asiakkailleen asiointipalveluissaan.

Lakisääteisiä tehtäviä hoitavat organisaatiot ovat velvoitettuja palvelun käyttöön, eli valtion hallintoviranomaisten ja virastojen, laitosten ja liikelaitosten sekä kunnallisten viranomaisten tulee tarjota lakisääteisiin palveluihin liittyvä tunnistautuminen Suomi.fi-tunnistus -palvelulla. Yksityinen sektori voi hyödyntää palvelua ainoastaan silloin, mikäli sille on ulkoistettu jokin lakisääteinen tehtävä.

Palvelu mahdollistaa vahvan tunnistautumisen verkossa mobiilivarmenteella, verkkopankkitunnuksilla sekä varmennekorteilla (henkilökortti, organisaatiokortti, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikortti).

Kotimaisten tunnistusvälineiden lisäksi palveluun on mahdollista kirjautua käyttäen eurooppalaisia eIDAS-tunnistusvälineitä.

Suomi.fi-tunnistus kytketään osaksi julkishallinnon organisaation asiointipalvelua. Tunnistuksen avulla loppukäyttäjät voivat tunnistautua organisaation omiin digitaalisiin asiointipalveluihin. Organisaatio voi itse päättää minkä varmuustason tunnistusvälineitä se haluaa ottaa käyttöön.

Digi- ja väestötietovirasto ylläpitää palvelun tunnistusvälinevalikoimaa ja vastaa mahdollisista sopimuksista tunnistusvälineiden tarjoajien kanssa. Kaikki tunnistusvälineet ovat asiointipalveluiden käytettävissä yhdenmukaisen teknisen rajapinnan kautta.

Tunnistus-palvelun käyttöönotto edellyttää, että asiakasorganisaatio tekee teknisen integraation omasta asiointipalvelustaan Tunnistus-palveluun.

Palvelu toimii suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Toimikaa näin

Suomi.fi-tunnistus -palvelun käyttöönotto tapahtuu yhteistyössä Digi- ja väestötietoviraston kanssa. Käyttöönotto aloitetaan kirjautumalla Palveluhallintaan, täyttämällä Käyttöönoton edellytykset -lomake ja tekemällä käyttölupahakemus. Tutustukaa Tunnistus-palveluun ja aloittakaa käyttöönotto Suomi.fi-palveluhallinnassa:

Siirtykää Suomi.fi-palveluhallintaan

Hinta

Palvelun käyttö on maksutonta. Asiakasorganisaatio vastaa itse asiointipalveluunsa tehtävistä muutoksista ja käyttöönotosta aiheutuvista kustannuksista. Käyttöönoton jälkeen kustannukset ja tunnistusvälinesopimukset hoitaa keskitetysti palvelun tarjoava Digi- ja väestötietovirasto.

Linkit asiaan liittyviin lakeihin

Organisaatioiden velvollisuudesta käyttää Tunnistus-palvelua säädetään laissa hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016).

eIDAS-tunnistautuminen

 

 

Suomen väkiluku 5 629 661