Otteet rekistereistä

Digi- ja väestötietoviraston alla mainituista rekistereistä voidaan antaa tietoja otteilla tai todistuksina. Otteen tai todistuksen luovuttamisen edellytykset tarkastetaan pyynnön yhteydessä.

Hinta

Avioehtoasioiden rekisteristä annettava ote maksaa 15 euroa.

Avoliittoasioiden rekisteristä annettava ote maksaa 15 euroa.

Holhousasioiden rekisteristä annettava ote maksaa 15 euroa.

Lahjoitusasioiden rekisteristä annettava ote maksaa 15 euroa.

Vihkimisoikeusrekisteristä annettava ote maksaa 15 euroa.

Väestötietojärjestelmästä annettava ote maksaa 9 euroa.