Otteet rekistereistä

Digi- ja väestötietoviraston alla mainituista rekistereistä voidaan antaa tietoja otteilla tai todistuksina. Otteen tai todistuksen luovuttamisen edellytykset tarkastetaan pyynnön yhteydessä.

Hinta

1.1.2021 alkaen:

Avioehtoasioiden rekisteristä annettava ote maksaa 22 euroa.

Avoliittoasioiden rekisteristä annettava ote maksaa 22 euroa.

Holhousasioiden rekisteristä annettava ote maksaa 22 euroa.

Lahjoitusasioiden rekisteristä annettava ote maksaa 22 euroa.

Vihkimisoikeusrekisteristä annettava ote maksaa 22 euroa.

Väestötietojärjestelmästä annettava ote maksaa 18 euroa.

 

 

Suomen väkiluku 5 631 644