Digi- ja väestötietoviraston TES- ja VES-asiakirjat

VES-/TES-asiakirjat ovat virasto- ja laitoskohtaisia sekä hallinnonalakohtaisia tarkentavia virka- ja työehtosopimusasiakirjoja.

Digi- ja väestötietoviraston voimassa olevat tarkentavat virka- ja työehtosopimusasiakirjat liitteineen löytyvät alla olevista linkeistä pdf-tiedostoina.

Digi- ja väestötietoviraston noudatettavasta palkkausjärjestelmästä on sovittu erikseen virkaehtosopimuksella 26.9.2011 sekä palkkausjärjestelmää koskevalla tarkentavalla virkaehtosopimuksella 26.9.2011. 

Asiakirjoja ei saa julkaista ilman Digi- ja väestötietoviraston lupaa.

 

Valtion yleinen virkaehtosopimus

Tarkentavat virkaehtosopimukset / asiakirjat

Pöytäkirja perustuen valtiovarainministeriön 10.3.2023 antamiin toimeenpano- ja neuvottelumääräyksiin – yleiskorotus 2023

Allekirjoittamispäivämäärä: 21.3.2023

 

VES: 260651 - Pöytäkirja perustuen valtiovarainministeriön 13.4.2022 antamiin neuvottelu- ja sopimusmääräyksiin

Allekirjoituspvm: 25.4.2022

Sopijaosapuolet: Digi- ja väestötietovirasto, Juko ry, JHL ry ja Pro ry


Tarkennettu virkaehtosopimus virastoerästä 2021 10.3.2021 (virastoerästä ja yleiskorotuksesta)

Sopijaosapuolet: Digi- ja väestötietovirasto, Juko ry, Pro ry ja JHL ry.

Allekirjoituspvm: 10.3.2021

Voimassaolo: 10.3.2021 - 28.2.2022 (jatkuva)

 

Tarkentava virkaehtosopimus virkamiesten palkkausjärjestelmästä 1.10.2011

Sopijaosapuolet: Väestörekisterikeskus, Pardia ry ja JHL ry

Allekirjoituspmv: 21.10.2011

Voimassaolo: 1.10.2011 – 29.2.2012 (jatkuva)
 

Muut valtion virastojen ja laitosten VES-/TES-asiakirjat : Tutkihallintoa.fi-verkkosivujen Virka- ja työehtosopimusasiakirjat-sivu

Keskustason virka- ja työehtosopimukset: Valtiovarainministeriön Virka- ja työehdot-verkkosivut