Kantelu virastosta tai sen palveluksessa olevasta virkamiehestä

Voit tehdä kantelun, jos olet viraston asiakkaana tyytymätön viraston tai sen palveluksessa olevan virkamiehen toimintaan asiassasi. Kantelun ratkaisee viraston pääjohtaja.

Kantelua koskevia rajoituksia

 • Jos olet tyytymätön yli kaksi vuotta sitten tapahtuneeseen menettelyyn, kantelua ei oteta käsiteltäväksi, ellei siihen ole erityisiä syitä. 
 • Jos haluat hakea saamaasi päätökseen muutosta ja olet saanut päätöksen mukana muutoksenhakuohjeet, toimi ohjeiden mukaisesti. Kantelua ei tutkita, jos siinä tarkoitettuun asiaan on mahdollista hakea muutosta muutoksenhakuviranomaiselta. 
 • Kantelumenettelyssä ei voida puuttua viraston tai virkamiehen tekemiin päätöksiin, jotka on tehty harkintavallan rajoissa. Tästä johtuu, että menettelyssä ei voida kumota virkamiesten tekemiä ratkaisuja, määrätä niitä muutettaviksi tai puuttua yksittäisten asioiden käsittelyyn.

Kantelumenettelyssä voidaan puuttua lähinnä selkeisiin virkatoiminnassa tapahtuneisiin menettelyvirheisiin tai lainmukaisen harkintavallan väärinkäyttöön. Menettelyn tarkoituksena on ohjata viraston ja virkamiesten toimintaa lain ja hyvän hallinnon vaatimusten mukaiseksi. Virkamiehelle voidaan antaa ohjausta ja kiinnittää virkamiehen huomiota toimintatapaan vastaisen varalta ja antaa muun muassa huomautus virheellisestä menettelystä.

Virastojen ja virkamiesten ylimpiä valvojia ovat eduskunnan oikeusasiamies ja valtioneuvoston oikeuskansleri, joille voi myös tehdä kantelun viraston tai virkamiesten toiminnasta.

Muistilista ennen kantelun tekemistä

 • Keskustele asiaasi hoitaneen virkamiehen kanssa.
 • Onko asia vielä kesken ja käsittely kestänyt kauan? Ota yhteyttä asian valmistelijaan. Voit ottaa myös yhteyttä valmistelijan esimieheen.
 • Onko kyseessä viraston päätös, johon voisit hakea muutosta? Käytä mahdollista oikeuttasi muutoksenhakuun, koska se on ainoa tapa muuttaa jo tehtyä päätöstä.
 • Onko asia sellainen, jossa ei ole tehty päätöstä, vaan asia voidaan käsitellä uudelleen, jos henkilön olosuhteet ovat muuttuneet? Tällainen on esimerkiksi edunvalvonnan tarpeen selvittäminen.

Toimi näin

Voit kirjoittaa kantelun vapaamuotoisena kirjeenä tai käyttää oheista lomaketta. Mainitse kirjeessä nämä asiat:
 • Oma nimesi
 • Yhteystiedot, joista sinut tavoittaa virka-aikaan (puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
 • Kerro tapahtuman ajankohta
 • Kuvaile viraston tai virkamiehen menettelyä, joka mielestäsi on virheellinen tai epäasianmukainen
 • Jos tapahtumasta on kulunut yli kaksi vuotta, selvitä erikseen, miksi asia pitäisi ottaa käsittelyyn näin pitkän ajan kuluttua. 

Toimita kirje Digi- ja väestötietovirastoon sähköpostina, postin kautta tai tuo palvelupaikkaan. Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta henkilötiedot ja muut luottamukselliset tiedot kulkevat salatusti. Valitse turvapostin vastaanottajaksi [email protected].

Lataa käyttöösi lomake

Lähetä sähköposti turvapostina

Viraston postiosoitteet

Palvelupaikkojen yhteystiedot

Hinta

Palvelu on maksuton.

Käsittelyaika

Kanteluasiat käsitellään saapumisjärjestyksessä. Käsittelyaika on yleensä 2 – 4 kuukautta. Yksittäistapauksessa käsittelyaika saattaa alittua tai ylittyä riippuen asian laajuudesta.

Usein kysytty kysymys

Suomen väkiluku 5 629 720