Varmennepolitiikka-asiakirjojen arkisto

Vanhat varmennepolitiikka-asiakirjat

Varmennepalveluita tarjoavan viraston nimenmuutoksesta on säädetty laissa Digi- ja väestötietovirastosta (304/2019). Väestörekisterikeskuksen nimi muuttui 1.1.2020 Digi- ja väestötietovirastoksi.

Juurivarmenne

Kansalaisvarmenne

Organisaatiovarmenne

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattivarmenne

Palveluvarmenne

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluvarmenne

Tilapäisvarmenne

Testivarmenne

Suomen väkiluku 5 630 892