Varmennepolitiikka-asiakirjojen arkisto

Varmennepalveluita tarjoavan viraston nimenmuutoksesta on säädetty laissa Digi- ja väestötietovirastosta (304/2019). Väestörekisterikeskuksen nimi muuttui 1.1.2020 Digi- ja väestötietovirastoksi.