Haetut uudissukunimet

Meidän on tiedotettava haetuista uudissukunimistä ennen nimien hyväksymistä.  

Uudissukunimellä tarkoitetaan sukunimeä, joka ei ole nykyisin käytössä väestötietojärjestelmän mukaan elossa olevalla henkilöllä. Julkaisemme hyväksymämme uudissukunimet tällä sivulla. Haetusta uudissukunimestä voi tehdä muistutuksen.

Jos katsot, että haetun nimen hyväksyminen loukkaisi oikeuttasi nimeen, voit tehdä meille asiasta muistutuksen. Muistutus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa tiedotuspäivämäärästä. Voimme kuitenkin ottaa huomioon muistutuksen, joka on tehty määräajan päättymisen jälkeen, jos emme ole vielä ratkaisseet asiaa.

Lomake: Muistutus nimenmuutoshakemuksen johdosta

Seuraavia uudissukunimiä on haettu: 

Julkaisupäivä:

Haettu uudissukunimi:

Muistutus tehtävä viimeistään:

10.5.2023 Altèn 8.6.2023
17.5.2023 Björnö 15.6.2023
17.5.2023 Haverma 15.6.2023
24.5.2023 Bondin 22.6.2023
24.5.2023 Monsi 22.6.2023
24.5.2023 Peripakka 22.6.2023
24.5.2023 Villivirta 22.6.2023
24.5.2023 Mist 22.6.2023
31.5.2023 Ervandean 29.6.2023
31.5.2023 Soliini 29.6.2023
31.5.2023 Sharmaa 29.6.2023
1.6.2023 Majgren

30.6.2023 (Statens ämbetsverk på Åland, PB 58, 22101 Mariehamn, epost [email protected])

7.6.2023 Levala 6.7.2023
7.6.2023 Relm 6.7.2023
7.6.2023 Poutavirta 6.7.2023