Digiturvajulkaisut

Laadimme asiantuntijaraportteja ja -selvityksiä digitaalisen turvallisuuden nykytilasta ja kehityksestä. Julkaisemme myös oppaita, tukimateriaaleja, työkaluja ja mallipohjia, joita organisaatiot voivat hyödyntää oman digitaalisen turvallisuutensa toteuttamisessa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Voit tutustua uusimpiin digiturvajulkaisuihimme alla olevista linkeistä ja kommentoida luonnosversioita lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected]. Aiemmat julkaisumme löydät alempaa tältä sivulta.

Selvitykset ja raportit

Oppaat ja VAHTI hyvät käytännöt -tukimateriaalit

Työkalut ja mallipohjat

Ohjeet


Podcastit

Mitä digitaalisella turvallisuudella tarkoitetaan? Miten sitä voidaan kehittää? Muun muassa näistä teemoista keskustellaan Digiturvakompassi-podcastissa. Ohjelman juontavat Tuija Kuusisto valtiovarainministeriöstä ja Kimmo Rousku Digi- ja väestötietovirastosta. Molemmat edistävät työssään digitaalista turvallisuutta julkisessa hallinnossa.


VAHTI-ohjeet (vanhentuneet)

Tällä sivulla on linkitettynä kysytyimpiä VAHTI-ohjeita 2009–2019 toimikaudelta. VAHTI-ohjeissa viitataan vanhaan lainsäädäntöön, kuten tietoturvallisuusasetukseen (681/2010). Nykyisin tiedonhallintalaki (906/2019) määrittää julkisen hallinnon organisaatioiden toiminnalta edellytetyt tietoturvallisuusvaatimukset. Ohjeiden sisältöjä voi edelleen hyödyntää huomioiden, että joiltakin osin ne eivät ole enää ajan tasalla.

Tiedonhallinnan ajantasaista ohjeistusta on saatavilla tiedonhallintalautakunnan sivuilla. Lautakunnan tehtävänä on edistää tiedonhallintalaissa säädettyjen tiedonhallinnan ja tietoturvallisuuden menettelytapojen ja lain vaatimusten toteuttamista. Lautakunta tuottaa suosituksia ja ohjeita tiedonhallinnan kehittämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi julkisessa hallinnossa.

VAHTI-ohjeita 2009–2019 toimikaudelta

Yhteystietomme

Voit kysyä meiltä lisätietoja sähköpostilla osoitteesta [email protected]

 

 

Suomen väkiluku 5 631 050