Digitukiteko-tunnustuksen myöntämisen säännöt

Digitukiteko-tunnustuksessa etsitään osittain tai kokonaan julkishallinnossa toteutettuja tekoja, jotka toimivat muille esimerkkeinä digitalisaation asiakaslähtöisestä edistämisestä ja digitaalisiin palveluihin liittyvän tuen järjestämisestä. Kilpailun teema vaihtuu vuosittain.

Järjestäjä

Digi- ja väestötietovirasto, Lintulahdenkuja 2, 00531 Helsinki

Osallistumisoikeus

Kilpailuun voivat osallistua julkisia digitaalisia palveluita tai julkisiin digitaalisiin palveluihin liittyvää tukea kehittävät toimijat kehittämällään tai kehityksessä olevalla digitaalisella palvelulla, digitaalisen palvelun tuella tai näihin liittyvällä hankkeella, projektilla tai kokeilulla. Mikäli kilpailuun voi osallistua myös esimerkiksi kehitetyllä toimintamallilla, kerrotaan siitä kilpailun teeman yhteydessä.

Kilpailuun ehdotettavan palvelun tai toimintamallin tulee olla julkaistu tai käyttöönotettavissa kilpailuvuoden loppuun mennessä. Käyttöönotto voi koskea rajattua käyttäjäryhmää. Mikäli ehdotus on toimintamalli, tulee sen jollakin tavalla olla käytännössä toimeenpantu.

Vuosikohtaiset arviointikriteerit

Kilpailuun osallistuvan palvelun tai hankkeen, projektin, toimintamallin tai kokeilun tuotoksen tulee noudattaa kyseisenä vuonna valittua teemaa. Jokaiselle vuodelle määritetään omat arviointikriteerinsä, jotka liittyvät valitun teeman toteutumiseen.

Osallistuminen

Osallistumisaika vaihtelee vuosittain. Osallistua voi verkkolomakkeella, jolla ilmoitetaan oma ehdotus mukaan.

Tunnustus

Digi- ja väestötietovirasto jakaa parhaiten kilpailun teemaa sääntöjenmukaisesti edustavalle ehdokkaalle Digitukiteko-tunnustuksen. Digi- ja väestötietovirasto voi jakaa ehdokkaille myös kunniamainintoja.

Aineistojen käyttö

Ilmoittautumisen yhteydessä annettuja tietoja ehdokkaasta voidaan käyttää tunnustukseen liittyvään viestintään.

Henkilötietojen käsittely

Kilpailun yhteydessä kerättäviä henkilötietoja käytetään ainoastaan tunnustuksen myöntämisen järjestelyihin liittyviin tarpeisiin. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tunnustuksen ehdottamisen yhteydessä rekisteröitäviä henkilötietoja ovat yhteyshenkilön nimi, organisaatio, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.


Lisätietoja tunnustuksen myöntämiseen liittyen voi kysyä sähköpostilla osoitteesta [email protected]