Henkilötunnuksen muuttaminen

Henkilötunnus on yksilöllinen ja se on tarkoitettu pysyväksi. Voit pyytää henkilötunnuksesi muuttamista vain, jos se ehdottoman välttämätöntä. Muutos voi olla perusteltu, jos terveyteesi tai turvallisuuteesi kohdistuu ilmeinen ja pysyvä uhka tai jos joku muu kuin sinä on toistuvasti väärinkäyttänyt tunnusta. Henkilötunnus voidaan muuttaa myös sukupuolen vahvistamisen yhteydessä.

Voit hakea henkilötunnuksen muuttamista, jos joku on käyttänyt henkilötunnustasi toistuvasti väärin ja siitä on aiheutunut huomattavaa taloudellista tai muuta haittaa sinulle sekä jos henkilötunnuksen muuttamisella voidaan estää väärinkäytön jatkuminen. 
 
Väärinkäyttötapauksissa kaikkien kolmen edellytyksen tulee täyttyä:
  • toistuva väärinkäytös
  • huomattava taloudellinen tai muu haitta 
  • väärinkäytös estyy henkilötunnuksen muuttamisella. 
Voit hakea henkilötunnuksesi muuttamista myös silloin, jos turvallisuuteesi tai terveyteesi kohdistuu ilmeinen ja pysyvä uhka ja jos henkilötunnuksesi muuttaminen on ehdottoman välttämätöntä sinun suojelemiseksi. Henkilötunnuksen muuttaminen näillä perusteilla vaatii poliisin tekemän uhka-arvion.
 
Uhka- ja väärinkäytöstilanteissa Digi- ja väestötietovirasto päättää henkilötunnuksen muuttamisesta hakemuksessa esitettyjen seikkojen perusteella.
 
Henkilötunnus voidaan muuttaa myös sukupuolen vahvistamisen yhteydessä, jos henkilö on lain mukaisesti vahvistettu vastakkaiseen sukupuoleen kuuluvaksi. Sukupuolen vahvistamista haetaan Digi- ja väestötietovirastosta, joka vahvistaessaan sukupuolen muutoksen tekee samalla merkinnän henkilötunnuksen muutoksesta väestötietojärjestelmään.

Muistilista

  • Voit tehdä vapaamuotoisen hakemuksen henkilötunnuksen muuttamiseksi. 
  • Muista liittää hakemukseesi tarvittavat selvitykset henkilötunnuksen muuttamisen edellyttämistä seikoista. 
  • Väärinkäytöksistä pitää pystyä esittämään selvitystä eli esimerkiksi rikosilmoitus, tutkintailmoitus, oikeuden tuomio väärinkäytöksistä, selvitys väärinkäytöksien ajallisesta kestosta ja näiden jatkumisesta edelleen sekä väärinkäytöksistä aiheutuneista vahingoista ja/tai haitasta sekä hakijan perustelut sille, miksi henkilötunnuksen muuttaminen estäisi väärinkäytöksien jatkumisen. 
  • Uhkatapauksissa yleensä riittää poliisin tekemän uhka-arvio, jossa poliisi toteaa henkilötunnuksen muuttamisen olevan välttämätöntä. Uhka-arviossa poliisi arvioi uhkan ja tilanteen vakavuuden ja uhkan pysyvyyden sekä sen todennäköisyyden.

Toimi näin

Kirjoita vapaamuotoinen hakemus henkilötunnuksesi muuttamiseksi. Lähetä tai tuo se liitteineen Digi- ja väestötietovirastoon.

Digi- ja väestötietoviraston yhteystiedot

 

Suomen väkiluku 5 631 050