Kansalaisvarmenne ja sähköinen henkilöllisyys

Kansalaisvarmenne on sähköinen henkilöllisyystodistus, jonka avulla henkilö voidaan luotettavasti tunnistaa sähköisessä asioinnissa. Kansalaisvarmenne sisältää mm. etu- ja sukunimen sekä sähköisen asiointitunnuksen. Sähköinen asiointitunnus (SATU) toimii varmenteessa henkilön yksilöivänä tunnistetietona.

Kansalaisvarmenne sisältyy henkilökorttiin

Suomessa henkilökortin myöntää poliisi ja ulkomailla Suomen ulkomaan edustusto. Henkilökortilla olevalla kansalaisvarmenteella on mahdollista

  • tunnistautua sähköisesti esimerkiksi viranomaisten asiointipalveluihin (esimerkiksi Omakantaan tai Veron tai TE-palveluiden asiointipalveluihin)
  • salata sähköposteja
  • salata dokumentteja
  • tehdä sähköinen allekirjoitus.

Jotta kansalaisvarmennetta voidaan käyttää sähköiseen asiointiin, on kansalaisvarmenne ensin aktivoitava.

Voit käyttää henkilökorttia henkilöllisyystodistuksena ja matkustusasiakirjana sekä henkilökortilla olevaa kansalaisvarmennetta sähköiseen asiointiin. Jos tarkoituksesi ei ole käyttää kansalaisvarmennetta sähköiseen asiointiin, ei varmennetta tarvitse aktivoida.

Kansalaisvarmenne voidaan myöntää vain Suomen kansalaiselle sekä ulkomaalaiselle, jolla on kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta Suomessa, jonka tiedot on talletettu väestötietojärjestelmään ja jonka henkilöllisyys on luotettavasti todennettu. Lisäksi edellytetään, että ulkomaalaisella on voimassa oleva oleskelulupa tai oleskelukortti taikka että hänen oleskeluoikeutensa on rekisteröity.

Kansalaisvarmenteen käyttäminen

Henkilökortin lisäksi kansalaisvarmenteella asiointiin tarvitaan

  • tietokone
  • kortinlukija
  • kortinlukijaohjelmisto
  • henkilökohtaiset tunnusluvut

Henkilökohtaiset tunnusluvut luot itse samalla kun aktivoit varmenteen.

​​​​​Kortinlukijaohjelmiston voit ladata kortinlukijaohjelmisto-sivulta.

Kansalaisvarmenteen avulla tapahtuva sähköinen asiointi on turvallista. Sähköisesti allekirjoitettu asiakirja on juridisesti yhtä sitova kuin käsin allekirjoitettu. Henkilökortin varmenteella tehdyt sähköiset allekirjoitukset ovat voimassa kortin vanhenemisen jälkeenkin.

henkilökortti

Digi- ja väestötietoviraston henkilöille myönnettävät tunnistus- ja allekirjoitusvarmenteet täyttävät yleiseurooppalaisen asetuksen n:o 910/2014 sekä vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain (617/2009) mukaiset vaatimukset.  Tavoitteena on varmistaa korkean tietoturvan ja oikean henkilöllisyyden toteutuminen sähköisessä asioinnissa. Digi- ja väestötietovirasto toimii korkean tason vaatimukset täyttävänä tunnistuspalvelun tarjoajana tuottaessaan varmennepohjaisia tunnistusvälineitä. Digi- ja väestötietovirasto on myös Suomen ensimmäinen ja tällä hetkellä ainoa hyväksyttävän tason allekirjoitusvarmenteen tarjoaja. Viestintävirasto valvoo varmentajan toimintaa.

Usein kysytyt kysymykset