Hankesalkun hallintapalvelu

Digi- ja väestötietovirasto tukee valtiovarainministeriötä tietohallintoon liittyvien hankintojen ja hankkeiden ohjauksen ja arviointien valmistelussa ja toimintamallien kehittämisessä.

Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämä Hankesalkun hallintapalvelu sisältää perustiedot merkittävistä kehityshankkeista ja -projekteista sekä niihin liittyvän tilanneraportoinnin. Palvelun avulla seurataan hankkeiden etenemistä ja hyötyjen toteutumista.
 
Ministeriöiden ja virastojen pitää viedä hankesalkun hallintapalveluun tiedot merkittävistä hankkeista ja projekteista, jotka sisältävät tietotekniikan kehittämistä. Lisäksi palveluun voi viedä pienempiä projekteja ja muitakin kuin vain ICT:n kehittämistä sisältäviä projekteja.
 
Yhteinen Hankesalkun hallintapalvelu luo edellytyksiä salkunhallintaan muun muassa yhtenäistämällä tietosisältöä ja raportointia sekä tarjoamalla kokonaisnäkymän eri vaiheissa oleviin kehityshankkeisiin ja -projekteihin sekä virasto-, hallinnonala- että valtiokonsernitasolla.
 
Hankesalkun hallinnassa on kyse kehittämiskokonaisuuden ohjauksesta, jonka tukemiseksi ja koordinoinnin helpottamiseksi hankkeita ja projekteja kootaan erilaisiin salkkuihin.

Salkunhallinnan peruskysymyksiä

  • Mitä hankkeita ja projekteja organisaatiossa on käynnissä? Miten ne tukevat strategiaa ja tavoitteita?
  • Miten kehittämistä priorisoidaan? Mitä kehitetään ja missä järjestyksessä?
  • Mikä on yksittäisten hankkeiden ja projektien etenemisen tilanne? Onko niillä keskinäisiä riippuvuuksia, jotka pitää ottaa huomioon?
Hankesalkun hallintapalvelu on tarkoitettu ministeriöiden sekä virastojen ja laitosten käyttöön. Palvelu on käyttäjille maksuton.

Toimi näin

Pyydä käyttäjätunnukset oman organisaatiosi Hankesalkku-pääkäyttäjältä ja kirjaudu Hankesalkun hallintapalveluun.
 
Tarvittaessa kysy lisätietoja Hankesalkun hallintapalvelusta Digi- ja väestötietovirastosta.

Usein kysytyt kysymykset

 

 

Suomen väkiluku 5 631 644