Organisaation rekisteröintipisteen perustaminen

Rekisteröintipiste on palvelupiste, joka tilaa varmennekortit korttien käyttäjille. 
Rekisteröintipisteet tilaavat varmennekortit sosiaali- ja terveydenhuollon tai organisaatioiden henkilöstölle. Korttien tilaamisen lisäksi rekisteröintipisteiden tehtäviin kuuluu mm. korttien tilatietojen ylläpitoon ja korttien luovutukseen liittyviä tehtäviä. 

Organisaatiot voivat joko

  • perustaa oman rekisteröintipisteen tai
  • valtuuttaa rekisteröintitehtäviin toisen, jo olemassa olevan rekisteröintipisteen.

Julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto vastaa rekisteröintipisteistä, jotka ovat velvollisia tilaamaan ammattikortteja kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille. Lisäksi julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden tulee vähintään yhdestä rekisteröintipisteestään tarjota valtuutuksella rekisteröintipalveluja myös muille sote-organisaatioille.

Rekisteröintipisteitä koskevat vaatimukset
 

Rekisteröintipisteen työvälineet ja sijainti

Rekisteröintipisteessä olevat toimikortit ja hakemuslomakkeet pitää säilyttää lukitussa kaapissa, johon vain koulutetuilla rekisteröijillä on pääsy. Rekisteröintipiste vastaa myös lomakkeiden vaatimustenmukaisesta arkistoinnista. 

Rekisteröintipiste ei voi sijaita avoimessa asiakastilassa, vaan tilassa on oltava kulunvalvonta. Pääsy rekisteröintipisteen alueelle on rajoitettava vain luvan saaneille henkilöille. Muutoin organisaatio voi päättää itse rekisteröintipisteidensä sijainnista, lukumäärästä ja aukioloajoista.

Jos rekisteröintipiste ottaa käyttöönsä Vartti-varmennetietojärjestelmän, rekisteröintipisteessä tulee olla työasema, kaksi kortinlukijaa ja kortinlukijaohjelmisto.
 

Rekisteröintipisteiden rekisteröijät

Jokaisessa rekisteröintipisteessä pitää olla vähintään kaksi koulutettua rekisteröijää. 

Seuraavien edellytysten tulee täyttyä, jotta henkilö voi toimia rekisteröijänä:

  • Henkilö on suorittanut tai uusinut verkkokoulutuksen viimeisen vuoden sisällä
  • Henkilö on tehnyt rekisteröijähakemuksen verkkoasioinnissa ja saanut rekisteröijäoikeuden
  • Henkilö on vakituisessa työsuhteessa tai vähintään 1 vuoden määräaikaisessa työsuhteessa.

Organisaation on nimettävä yksi rekisteröijä ensisijaiseksi yhteyshenkilöksi rekisteröintiasioissa.

Toimi näin

Organisaation rekisteröintipisteen perustaminen

1. Tee toimikorttisopimus

Varmista, että organisaatiosi on tehnyt toimikorttisopimuksen verkkoasioinnissa. Organisaatiossa työskentelevän allekirjoitusoikeudellisen henkilön täytyy allekirjoittaa toimikorttisopimus sähköisesti jollakin seuraavista Suomi.fi-tunnistuksen tavoista: Digi- ja väestötietoviraston myöntämä varmennekortti, verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne. 

Jos rekisteröintipisteitä on enemmän kuin yksi, pitää muut rekisteröintipisteet lisätä sopimukselle verkkoasioinnissa ”Lisää rekisteröintipiste” -kohdasta. Lisäyksen voi tehdä vasta kun DVV on käsitellyt toimikorttisopimuksen.

Verkkoasiointiin

2. Varmista, että rekisteröintipiste täyttää vaatimukset

Varmista, että rekisteröintipisteen tila ja rekisteröintiin käytettävä työasema täyttävät niille asetetut vaatimukset.

Rekisteröintipisteen vaatimukset

3. Suorita verkkokoulutus

Suorita Organisaatiokorttien rekisteröinti -verkkokoulutus. Lataa koulutuksen lopuksi koulutustodistus ja tallenna se itsellesi. Tallentamalla todistuksen varmistat, että suorituksesi tallentuu myös DVV:n järjestelmään​​​​​​​.

Organisaatiokorttien rekisteröinti -verkkokoulutukseen

4. Tee rekisteröijähakemus

Varmista, että sinut on kutsuttu organisaatiosi verkkoasioinnin tilille, jolla toimikorttisopimus on. Ole tarvittaessa yhteydessä organisaatiosi verkkoasioinnin käyttäjään ja pyydä kutsu tilille. Huomioithan, että organisaatiolla voi olla useampi tili verkkoasioinnissa.

Kun olet saanut kutsun tilille, siirry tekemään rekisteröijähakemus:

  1. Mene verkkoasiointiin
  2. Kirjaudu sisään tunnistautumalla tai käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Älä luo uutta tiliä.
  3. Varmista Verkkoasioinnin oikeasta yläreunasta, että aktiivisena on oikea organisaation tili. Vaihda tarvittaessa oikea asiakastili.
  4. Etsi Toimikorttisopimus vasemman valikon kohdasta ”Käsittelyssä olevat” tai ”Valmiit asiat”. Valitse Toimikorttisopimus-rivin lopusta ”Tee rekisteröijähakemus”.
  5. Täytä hakemus. Liitä hakemuksen liitteeksi koulutustodistus, jonka tallensit verkkokoulutuksen suorittamisen yhteydessä.

Miten korttien tilausmäärät vaikuttavat rekisteröintipisteeseen?

Jos organisaatiokortteja tilataan yli 15 kappaletta vuodessa, tilaamiseen käytetään Vartti-järjestelmää. Vartti on selainkäyttöinen sovellus, jolla tilataan ja hallinnoidaan kortteja ja niillä olevia varmenteita koko niiden elinkaaren ajan. Voit ottaa Vartin käyttöön, kun olet suorittanut verkkokoulutuksen ja tehnyt rekisteröijähakemuksen.

Jos korttien tilausmäärä on alle 15 kappaletta vuodessa, voit tehdä korttihakemukset paperilomakkeella, jonka saat käyttöösi Toimikorttisopimuksen tekemisen jälkeen. Lisäksi rekisteröijien täytyy suorittaa Organisaatiokorttien rekisteröinti paperilomakkeella -koulutus ja tehdä verkkoasioinnissa rekisteröijähakemus.

Organisaatiokorttien rekisteröinti paperilomakkeella -koulutukseen


Toimiminen valtuutettuna rekisteröintipisteenä

Rekisteröintipisteen perustamisen jälkeen muut saman toimialan sisällä toimivat organisaatiot voivat valtuuttaa rekisteröintipisteen tilaamaan kortteja puolestaan. Rekisteröintipisteen ja valtuuttajan täytyy sopia asiasta ensin keskenään ja tehdä sen jälkeen valtuutus DVV:n Verkkoasioinnissa.

Lisätietoa rekisteröintipisteen valtuuttamisesta löydät Organisaatiokortit-sivulta.

Yhteystiedot

Jos tarvitset lisätietoa rekisteröintipisteistä, voit ottaa yhteyttä meihin sähköpostitse varmennepalvelut(at)dvv.fi

Vartti-käyttäjätunnusten käytössä ja teknisen tuen tarpeessa ota meihin yhteyttä sähköpostitse vartti(at)dvv.fi